Hoe kom ik in aanmerking voor een woning in Boswijk?

INSCHRIJVING WONINGEN

Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om in te schrijven op een woning in Boswijk. Dat hoeft ook nog niet, want de woningen zijn pas in 2022 gereed.

Wel heeft de gemeente mensen gevraagd zich te melden als zij belangstelling hebben voor een woning in Boswijk. Dat heeft tot nu toe circa 60 reacties opgeleverd van mensen die op Vlieland wonen (inclusief bewoners van de Oostvleugel, die het eerste recht hebben) en circa 40 reacties van mensen buiten Vlieland. Op het oog ruim voldoende belangstelling dus, al is op dit moment niet bekend of al deze mensen zich ook meteen zullen inschrijven wanneer de woningen gereed zijn.

In de raadsvergadering van 24 februari heeft de gemeenteraad gediscussieerd over de toewijzingscriteria voor de woningen. Daarbij bleek dat de zorgbehoefte, leeftijd, en sociaal-economische binding belangrijke criteria zijn. Aan de hand van de gevoerde discussie zal het college op een later moment met een definitief voorstel voor toewijzingscriteria komen. Wanneer de toewijzingscriteria zijn vastgesteld, zal ruim voor de oplevering van de woningen een oproep aan gegadigden worden gedaan om zich definitief aan te melden.

Top