Hoe kom ik in aanmerking voor een woning in Boswijk?

OPENSTELLING INSCHRIJVING WONINGEN BOSWIJK

Met ingang van maandag 9 augustus is het mogelijk om, mits u 50 jaar of ouder bent, in te schrijven op een woning in de Boswijk! Rond deze datum worden de brochure en het inschrijfformulier op Vlieland huis-aan-huis bezorgd. U kunt beide ook downloaden onderaan deze pagina of, na deze datum, ophalen in het gemeentehuis.

Voor de eerste toewijzingsronde, bij de oplevering van de woningen, sluit de inschrijfperiode op 6 september 2021 om 9:00 uur.

Nieuw definitief inschrijfformulier

Afgelopen jaren hebben mensen een formulier in kunnen vullen dat door de gemeente werd uitgegeven om de algemene belangstelling voor de Boswijk te peilen. Niet-eilanders die een dergelijk formulier hebben ingevuld krijgen de brochure en het definitieve inschrijfformulier via de mail toegezonden.

Let op! Alleen met het nieuwe definitieve inschrijfformulier kunt u nu inschrijven op een woning in de Boswijk! De eerder ingediende belangstellingsformulieren zullen worden vernietigd.

Eerste toewijzingsronde

De verwachting is dat de woningen worden opgeleverd in april 2022.Op grond van de formulieren die worden ingediend en het toewijzingsbeleid zal de gemeente bepalen wie er nu tijdens de eerste toewijzingsronde een woning in de Boswijk krijgen toegewezen. Voor de toewijzing is de economisch-maatschappelijke binding en de zorgvraag leidend. De tekst van het door de gemeenteraad vastgestelde toewijzingsbeleid kunt u hieronder downloaden.

De inschrijfperiode voor deze eerste toewijzingsronde sluit op 6 september 2021 om 9:00 uur. De verwachting is dat begin oktober bekend kan worden gemaakt aan wie een woning in de Boswijk wordt toegewezen.

Vergeet niet om op de achterzijde van het formulier uw top 5 in voorkeur voor een bepaalde woning (huisnummer) aan te geven!

Eventuele latere toewijzing

Ook als u niet nu tijdens de eerste toewijzingsronde in aanmerking wilt komen, maar misschien later wel, kunt u zich met dit nieuwe formulier inschrijven. U komt dan op een wachtlijst waarbij uw inschrijfdatum wordt vermeld. Alhoewel een zorgindicatie leidend is, kan deze datum te zijner tijd invloed hebben op het moment dat u in aanmerking komt voor een woning in de Boswijk.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met de gemeente opnemen. Contactpersoon voor de toewijzingsprocedure voor de Boswijk is Liliane van Randen, telefoon (06) 15961743 of e-mail l.v.randen@vlieland.nl

Voor vragen over de zorgindicatie kunt u contact opnemen met Annemarie Kort van het gebiedsteam, telefoon (06) 1524 9717 (bereikbaar vanaf 21 augustus van maandag tot en met donderdag van 9 tot 12 uur of via e-mail a.kort@vlieland.nl.

Top