Nieuws

 • Oplevering Boswijk

  Vandaag werden de 36 woningen in de nieuwe Boswijk op Vlieland en het welzijnsgebouw door de aannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma opgeleverd en aanvaard door de gemeente Vlieland.

  De laatste puntjes worden de komende tijd nog op de i gezet. Het terrein wordt 26 april opgeleverd en de sleuteluitreiking aan de nieuwe bewoners is op 29 april. Hier gaan we een feestelijk moment van maken! Evenals van de officiële opening in juli 2022.

 • Samenwerkingsovereenkomst met WoonFriesland ondertekend

  Op vrijdag 8 april is de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Vlieland en WoonFriesland met betrekking tot Boswijk ondertekend. WoonFriesland is eigenaar van de sociale huurwoningen op Vlieland. Boswijk is eigendom van de gemeente Vlieland, maar WoonFriesland neemt de woningen en gebouwen in Boswijk in beheer. Hiermee zijn de gemeente en de bewoners verzekerd van een goede dienstverlening!

  Op de foto burgemeester Michiel Schrier en directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra van WoonFriesland.

 • Alle woningen in Boswijk toegewezen

  Na de tweede toewijzingsronde in maart 2022 zijn op dit moment alle woningen in de Boswijk toegewezen. Er zijn 21 woningen toegewezen aan inwoners van Vlieland. Tien woningen zijn toegewezen aan mensen die eerstegraads familie op het eiland hebben en een zorgvraag hebben, of in het verleden minimaal vijf jaar op het eiland hebben gewoond en een zorgvraag hebben. 

 • Toewijzingsbeleid vastgesteld

  Op 31 mei 2021 is door de gemeenteraad van Vlieland het toewijzingsbeleid voor de Boswijk vastgesteld. U kunt het via DEZE pagina downloaden.

 • Nieuwsbrief Boswijk nr 15

  Er is weer een nieuwsbrief over de ontwikkelingen rond de Boswijk, Nieuwsbrief nr 15.

 • Hoofdgebouw gesloopt

  Het gaat nu snel met de sloop van de Uiterton! Inmiddels is ook een groot deel van het hoofdgebouw gesloopt... Klik op de titel voor de foto.

 • Sloop oostvleugel in volle gang

  De sloop van de Uiterton is begonnen. Van de oostvleugel van de Uiterton, de aanleunwoningen, staat nog maar een klein deel overeind. 

 • Bewoners Uiterton Vlieland verhuisd naar nieuwe Zorgvilla

  Op 28 januari zijn de zeven bewoners van woonzorgcentrum de Uiterton verhuisd naar de prachtige nieuwe Zorgvilla. In de Zorgvilla zijn zeven appartementen voor verpleeghuiszorg. De Zorgvilla is de eerste stap in de realisatie van het plan Boswijk op Vlieland. De Boswijk vervangt het verouderde woonzorgcentrum De Uiterton.

 • Start sloop Uiterton

  Nu de zorgvilla is opgeleverd en alle gebruikers zijn verhuisd is het project Boswijk in een volgende fase terecht gekomen: de sloop van het oude gebouw en het bouwrijp maken van het perceel.

 • Nieuwsbrief Boswijk nr 14

  De nieuwste editie van de nieuwsbrief (nummer 14) over Boswijk kunt u nu downloaden, klik hier .

  De nieuwsbrief wordt op Vlieland ook huis aan huis bezorgd, samen met 'Uit het kastje'.

 • Hoogste punt zorgvilla bereikt!

  Inmiddels heeft aannemer Dijkstra Draaisma volgens planning het hoogste punt van de zorgvilla bereikt.

 • Persbericht 17 juni 2020: starthandeling bouw Boswijk!

  De bouw van de Boswijk op Vlieland is gestart!

  Wethouder Elsje de Ruijter en directeur Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma onthulden op 17 juni 2020 het bouwbord van de nieuwe Boswijk op Vlieland. Hiermee is de bouw officieel gestart.

 • Persbericht 29 oktober 2019

  Gemeente Vlieland en KwadrantGroep realiseren in 2020 gezamenlijk de woonbuurt Boswijk en behouden daarmee de ouderenzorg voor Vlieland. Woonbuurt Boswijk vervangt het verouderde woonzorgcentrum Uiterton. De gemeenteraad stemde maandag 28 oktober unaniem in met het plan: ‘een geweldige stap voor de leefbaarheid van Vlieland.’ KwadrantGroep had al eerder positief ingestemd.

Top