Alle woningen in Boswijk toegewezen

Na de tweede toewijzingsronde in maart 2022 zijn op dit moment alle woningen in de Boswijk toegewezen. Er zijn 21 woningen toegewezen aan inwoners van Vlieland. Tien woningen zijn toegewezen aan mensen die eerstegraads familie op het eiland hebben en een zorgvraag hebben, of in het verleden minimaal vijf jaar op het eiland hebben gewoond en een zorgvraag hebben. 

Eén woning wordt gereserveerd voor huisartsen in opleiding en twee woningen zijn gereserveerd voor de eventuele komst van vluchtelingen uit Oekraïne.

Als er in de toekomst een woning vrijkomt in Boswijk wordt er door het eilandteam gekeken of er een inwoner van Vlieland qua zorgvraag het eerst in aanmerking komt voor deze woning. Mocht die er niet zijn, dan wordt de woning gepubliceerd en kunnen belangstellenden hier op reageren. Voor de toewijzing wordt het toewijzingsschema gehanteerd waarbij zorgvraag en economisch-maatschappelijke binding leidend is.

Top