Start sloop Uiterton

Nu de zorgvilla is opgeleverd en alle gebruikers zijn verhuisd is het project Boswijk in een volgende fase terecht gekomen: de sloop van het oude gebouw en het bouwrijp maken van het perceel.

Binnenin het gebouw zal het nog aanwezige asbest worden verwijderd. Ook zullen de bomen die de nieuwbouw in de weg staan vóór het broedseizoen worden gerooid. Hiermee zal op maandag 15 februari een begin worden gemaakt. Het gaat met name om dennen aan de noord- en oostzijde van het oude gebouw. Voor zover de bomen niet voor de nieuwbouw gerooid hoeven te worden blijven ze zo veel mogelijk staan. De sloop van het gebouw is gepland van eind februari tot medio april.

Top