Ouderenzorg op Vlieland

Gemeente Vlieland en KwadrantGroep realiseren in 2020/2022 gezamenlijk de woonbuurt Boswijk en behouden daarmee de ouderenzorg voor Vlieland. Boswijk vervangt het verouderde woonzorgcentrum Uiterton.

In mei 2020 is Bouwgroep Dijkstra Draisma samen met Damstra Installatietechniek gestart met de realisatie van de zorgvilla. In april 2021 staat de sloop gepland van het bestaande verzorgingshuis ‘De Uiterton’. Vanaf juni 2021 starten de partijen met de realisatie van de 36 woningen en het welzijnsgebouw. 

De zorg op Vlieland

Het plan ‘Boswijk’ dat ontwikkeld wordt op Vlieland, sluit aan bij het overheidsbeleid. Het biedt een kernvoorziening voor mensen met een zware zorgvraag (verpleeghuis) en woningen waar mensen zelfstandig wonen en de zorg in de vorm van thuiszorg ontvangen. Deze zorg van Palet is dichtbij. 

Er wordt gebouwd in de vorm van een normale woonomgeving of buurt in plaats van een zorggebouw met aanleunwoningen. De ‘Boswijk’ wordt zo meer een onderdeel van het dorp. 

In de ‘Boswijk’ komt een kleine kernvoorziening van zeven plaatsen waar door Palet 24 uur per dag intensieve zorg wordt geboden. In de directe omgeving komen er vier zorggeschikte woningen waar eerstelijns verzorging geleverd kan worden. Deze woningen zijn ook geschikt voor mensen met een zware zorgvraag, bijvoorbeeld lichamelijke aandoeningen. Tot slot komen er 32 zelfstandige woningen die geschikt zijn voor het leveren van thuiszorg. In totaal komen er dus 43 wooneenheden voor de Vlielanders die zorg nodig hebben of die een toekomstige zorgvraag hebben.

Welzijnsactiviteiten in de Boswijk

In de wijk komt ook een welzijnsgebouw dat plaats biedt aan dagbesteding, kapper, fysiotherapeut, tandarts, verenigings- en buurtactiviteiten en de begrafeniscommissie. 

Top