Home

  • De Friese Regionale Energiestrategie (RES) gaat alle inwoners en ondernemers van Fryslân aan. Om te zorgen dat de energietransitie vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht, is de…

    Lees meer
  • Duurzame energie opwekken en leveren heeft invloed op het elektriciteitsnetwerk. Hoe zorgen we ervoor dat inwoners gebruik kunnen maken van deze energie? En hoe gaan we om met momenten waarop…

    Lees meer
  • Wereldwijd verandert het klimaat. Broeikasgassen, zoals CO₂, zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. Daarom hebben landen over de hele wereld afspraken gemaakt om…

    Lees meer
Meer nieuws
Top