Duurzaamheid

Visie & ambitie

Op weg naar een CO2-vrij Vlieland

Kortgezegd is dat de ambitie waar inwoners, ondernemers en de gemeente Vlieland zich in 2018 voor hebben uitgesproken. Het gaat dan om een CO2-vrij energieverbruik in de bebouwde omgeving. Daarnaast zet Vlieland zich in om als totaal eiland energieneutraal te zijn. Deze ambitie is door gemeente Vlieland omgezet naar een uitvoeringsprogramma (zie onderstaand document) waarmee sturing en ondersteuning gegeven wordt aan verschillende acties en projecten die duurzame energie stimuleren.

Wadden-brede samenwerking op duurzame ontwikkeling

De CO2-vrije ambitie van Vlieland sluit aan bij de doelstelling van het samenwerkingsverband De Waddeneilanden. In 2007 hebben de vijf eilanden uitgesproken om zelfvoorzienend te willen zijn op het gebied van duurzame energie en water. Duurzame energie is hier aanjager voor duurzame ontwikkeling in brede zin.

Waarom inzet op duurzame ontwikkeling?

De Waddeneilanden willen nu en in de toekomst de beste plek zijn om te wonen, te werken en te verblijven. Inzet op duurzame ontwikkeling draagt daar aan bij. Bovendien is inzet op duurzame energie een landelijke verplichting geworden als gevolg van het Klimaatakkoord uit Parijs. Voor de Waddeneilanden en de gemeente Vlieland is deze ontwikkeling vooral een bevestiging van de richting die we in 2007 zijn ingeslagen: die van verduurzaming. De 'Duurzame Waddenkrant' gaat in op de resultaten en ontwikkelingen.

Projecten verduurzaming

Projecten opwek en energiesystemen