Friese Energie Alliantie vertegenwoordigt Mienskip voor RES Fryslân

De Friese Regionale Energiestrategie (RES) gaat alle inwoners en ondernemers van Fryslân aan. Om te zorgen dat de energietransitie vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht, is de Friese Energie Alliantie (FEA) opgericht. 

De Friese Energie Alliantie bestaat uit 11 maatschappelijke organisaties: van natuurorganisaties tot het bedrijfsleven, huurdersverenigingen, de landbouw en duurzaamheidinitiatieven. “Met de FEA vertegenwoordigen we de mienskip”, vertelt voorzitter Ingrid van der Vegte. “Als alliantie denken we mee met de uitgangspunten van de RES Fryslân. En hoe we die kunnen vertalen in de praktijk. Daarnaast denken we mee over de spelregels rond het Friese landschap. Want dat is belangrijk voor inwoners. Wat is passend, wat is beeldbepalend en hoe maak je goede keuzes voor duurzame energie op de beste plek?”

Lokale energie is lokale winst
De FEA ziet de energietransitie als een kans voor Fryslân. Voor een duurzame toekomst en de werkgelegenheid. Veel Friese bedrijven hebben al ruime ervaring met duurzame oplossingen. Van afval tot isoleren, van nieuwe technieken tot energie besparen. De FEA is voor zoveel mogelijk lokaal opwekken en gebruiken van energie. Met zoveel mogelijk betrokkenheid van inwoners en lokale organisaties, bedrijven en boeren. “Maak passende plannen met elkaar, kijk naar de ervaringen van de energiecoöperaties en leer van elkaar”, licht Ingrid toe.
“We zien kansen om het anders te doen. Het mooie aan lokaal energie opwekken en verkopen, is dat je de winst ook lokaal kunt investeren. Bijvoorbeeld in een dorpshuis of een speeltuin.” De FEA roept de overheden op om samen te werken aan een uitvoeringsprogramma voor Fryslân waarin we met elkaar leren en de energietransitie versnellen. Inwoners en ook vooral jongeren moeten een grote stem krijgen in dat programma en de aanpak als het aan de FEA ligt.

Webinar voor inwoners Fryslân
De RES Fryslân gaat alle inwoner en ondernemers in Fryslân aan. Daarom is op dinsdag 30 maart een webinar voor iedereen die geïnteresseerd is. Tijdens de webinar krijgen deelnemers meer informatie over de RES, de stand van zaken in Fryslân en een vooruitblik op het proces.

Aanmelden voor de webinar kan op www.resfryslan.frl.

Top