Regeling Reductie Energiegebruik voor koopwoningen

De RRE is verlengd tot en met 31 december 2021!

Tegoedbon van € 90,- voor bezitters van particuliere (recreatie)woningen te besteden aan energiebesparende maatregelen. Zet u uw tegoed ook in voor meer comfort en een groener Vlieland?

De gemeente Vlieland heeft een aanvraag ingediend en toegekend gekregen voor de uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) van de Rijksoverheid. Deze regeling beoogt eigenaren van koopwoningen te helpen met energiebesparing. De regeling is van toepassing op bezitters van particulier (recreatie)woningen. Uiteindelijk doel is een reductie van CO2-uitstoot.

Vergoeding van maximaal € 90,- per koopwoning

Vlieland heeft een bedrag voor maximaal.500 koopwoningen toegekend gekregen. Hiermee is per koopwoning een vergoeding van maximaal € 90,- beschikbaar. Eigenaren van koopwoningen op Vlieland, hieronder vallen ook de vakantiewoningen, kunnen dit bedrag besteden aan energiebesparende maatregelen. De genomen maatregelen moeten binnen de regeling vallen, zie ook de specificatie en voorwaarden in onderstaand aanvraagformulier. Na besteding kunt u de kosten declareren bij de afdeling Duurzaamheid gemeente Vlieland door onderstaand aanvraagformulier uit te printen en in te vullen volgens de gestelde voorwaarden, dan wel dit via het digitale aanvraagformulier te doen. 

Welke maatregelen worden vergoed? 

Onder de regeling vallen onder andere de aanschaf en het aanbrengen van:

  • radiatorfolie
  • waterbesparende douchekop
  • led verlichting
  • leidingisolatie

Het bedrag van € 90,- mag ook besteed worden als bijdrage aan grotere maatregelen. Grotere maatregelen zijn onder andere:

  • de aanschaf van zuinige apparatuur
  • het waterzijdig inregelen van de cv-installatie
  • het instellen elektrische vloerverwarming etc..
  • energieadvies (zie ook bijgaande voorbeeld in de bijlage)

Op de website www.duurzaambouwloket.nl/maatregelen kunt u alle in aanmerking komende maatregelen, met een uitgebreide toelichting, nalezen.

Per huisnummer van een koopwoning kan 1x de vergoeding van € 90,- aangevraagd worden. Zie de verdere procedure en voorwaarden in de bijlage. 

Top