Schone energie Fryslân

kiesvoorjelte

Hoe wil jij betrokken worden?

We zijn in Nederland begonnen met het opwekken van duurzame energie op grote schaal. Onze lucht wordt schoner en we stoppen met boren naar olie en aardgas. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons én onze kinderen.

Regionale Energie Strategie
Fryslân is een van de dertig energieregio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen. Hierin staat voor het jaar 2030 beschreven:

  • Hoeveel elektriciteit we gaan opwekken met wind- en zonne-energie op land.
  • Hoe we huizen en gebouwen gaan verwarmen zonder aardgas.

Hoeveel is er nodig?
Binnenkort moeten alle energieregio’s aangeven hoeveel duurzame energie zij gaan opwekken in 2030. Bij elkaar opgeteld moet dit uitkomen op 35 TWh. Dat is evenveel elektriciteit als 10 miljoen huishoudens per jaar verbruiken.

Schone energie Fryslân…
… is van ons allemaal. Als gemeente willen wij pas extra ambities voor duurzame energie opstellen, nadat inwoners en organisaties daar met elkaar over hebben gesproken. Vanwege het coronavirus kan dat voorlopig alleen op afstand. Daarom horen we graag op welke manier jij betrokken wilt worden bij plannen voor schone energie, via een online vragenlijst.
 

Vul tussen 14 april en 3 mei de vragenlijst in op kiesvoorjelte.nl!

Top