Transitievisie Warmte 1.0 Vlieland vastgesteld

De gemeenteraad van Vlieland heeft maandag 20 december jl. de Transitievisie Warmte (TVW) 1.0 Vlieland vastgesteld. De TVW 1.0 Vlieland is het document waarin we als gemeente beschrijven hoe we op Vlieland duurzaam gaan verwarmen en koken zonder gas.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente in Nederland een TVW moet vaststellen vóór einde 2021. De TVW wordt elke vijf jaar geactualiseerd zodat ook nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden worden meegenomen.

De TVW 1.0 Vlieland geeft aan hoe we op het eiland van het aardgas gaan. Voor Vlieland betekent dat dat tot 2030 de nadruk ligt op isolatie, energiebesparing en kleine collectieve energiesystemen. Daarnaast wordt de komende jaren de mogelijkheden van een warmtenet nader onderzocht. De TVW Vlieland wordt later verder uitgewerkt in (wijk)uitvoeringsplannen. Dat doen we samen met de bewoners en de bedrijven op Vlieland. In 2050 is Vlieland naar verwachting aardgasvrij.

U kunt het document hieronder als PDF downloaden.

Top