Verslag informatiebijeenkomst duurzaamheid Vlieland

Met bewoners van Vlieland is op donderdagavond 17 februari gesproken over wat de nieuwe ambities voor een duurzaam Vlieland zouden kunnen zijn. Voorafgaand aan de discussie werd kort teruggeblikt en aangegeven wat de verplichtingen voor de komende jaren zijn. Aan de hand van stellingen kwam een levendige discussie op gang.

Alle aanwezigen vinden het behoud en het versterken van de natuur, rust en ruimte op Vlieland van groots belang. Daarnaast werd het belang van haalbaar, schaalbaar en betaalbaar genoemd. Wat dat precies betekent en wat daarmee te bereiken verschilden de meningen.

Zelfvoorzienend in opwek van energie op het eiland wordt een mooie gedachte gevonden maar vinden veel aanwezigen voor Vlieland niet realistisch. Verder wordt aangegeven dat de landelijke wet- en (subsidie)regelgeving nog flink achterloopt om de duurzaamheidsambities te kunnen realiseren. Wat tegelijkertijd door een aantal aanwezigen ook weer als een uitdaging wordt gezien. Over de manieren waarop gebouwen op Vlieland verduurzaamd kunnen worden lopen de meningen uiteen. In ieder geval moet dat betaalbaar zijn en bij nieuwbouw beter aansluiten op de vraag. Dat betekent niet alleen eengezinswoningen bouwen. Aangegeven wordt dat collectieve warmteoplossingen op de langere termijn veel goedkoper zijn dan individuele oplossingen. De huidige wegwerpmaatschappij, hoge arbeidskosten en bijvoorbeeld de flits-economie staan op gespannen voet met een circulaire economie. Afvalscheiding en -hergebruik, door schaarste van grondstoffen, is steeds meer een verdienmodel. Kortom er is genoeg werk te doen.

De aanwezigen vinden dat Vlieland minimaal de verplichtingen uit het klimaatakkoord moet uitvoeren. Dat is een grote opgave, doe dit goed en als het sneller kan dan zeker doen. Een deel van de aanwezigen vindt dat er een dikke plus op moet. Op Vlieland kunnen we juist sterk zijn in kleinschalige collectieve oplossingen.

De input van deze bewonersavond wordt mede gebruikt voor het definiƫren van de ambitie van het nieuwe uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2022-2026.

Top