Projecten /thema's /initiatieven

Ambitie in de praktijk
Via uiteenlopende projecten en initiatieven wordt ingezet op de realisatie van de ambitie om CO2-vrij te zijn in 2020. De gemeente vervult hierbij verschillende rollen. Van initiator tot aanjager en van co-financier tot organisator. Samenwerking is een belangrijke sleutel tot succes. Hieronder enkele voorbeeldprojecten:


Campagne 'Vlieland stapt over'
Vlieland is op weg naar een CO2-vrij Vlieland als het om stroom en gas gaat. De eilanders willen ook graag zelfvoorzienend zijn. Wanneer alle inwoners en ondernemingen van het eiland de overstap maken naar groene energie is dat haalbaar. Om die omslag aan te jagen, loopt een campagne ‘Vlieland Stapt Over'.

Duurzaam bouwloket
Om verduurzaming van de energiehuishouding bij eilanders thuis verder te stimuleren, werkt de gemeente Vlieland samen met het Duurzaam Bouwloket. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over energiebesparing en het energiezuinig maken van hun huis. Dit wordt verder ondersteund met advies aan huis door Antoine Maartens van Urgenda.

Duurzame Ondernemers Kring
Onder de noemer Duurzame Ondernemers Kringen werken 16 Vlielander bedrijven samen aan de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Vanuit de betrokken bedrijven wordt er naar het collectieve- en algemene belang van verduurzaming gekeken.

Duinwijck gasvrij: omslag naar innovatieve warmtevoorziening
Bewoners, Urgenda, Vattenfall/Nuon en de gemeente werken aan het aardgasvrij maken van de woonwijk Duinwijck. Het project heeft in 2018 de toekenning gekregen van ‘proeftuin aardgasvrije wijken’ en staat mede door innovatieve techniek én betrokkenheid vanuit bewoners in het middelpunt van de belangstelling. De combinatie van een ondergrondse waterbuffer met heat pipes is een belangrijke basis voor de warmte van het warmtenet. Het project is bijna gereed en in 2022 zullen de woningen in Duinwijck volledig gasvrij zijn!

Zonneakker CSK: grootschalige opwek groene stroom
Op 6 juli 2018 opende de Energie Coöperatie Vlieland (ECV) haar zonneakker van circa 1 megawattpiek (3.680 zonnepanelen). Het zonnepark is gebouwd op voormalig CSK-kamp de Vliehors. De zonnestroom wordt afgenomen door klanten van de coöperatie. Het geld voor de bouw van de zonneakker werd succesvol ingezameld bij particulieren, bedrijven en non-profitorganisaties. Zij profiteren ook mee van de opbrengst. De gemeente Vlieland is lid van de ECV en heeft de totstandkoming van de zonneakker op zowel financieel als organisatorisch vlak ondersteund.

Top