Gevonden of Verloren

U heeft een voorwerp gevonden?
Als vinder van een voorwerp heeft u een plicht uw best te doen het voorwerp weer bij de eigenaar terug te krijgen.
Als u niet weet wie de eigenaar is, kunt u aangifte doen bij de gemeente Vlieland.
Aangifte doen van een gevonden voorwerp kunt u op twee manieren aangifte doen:
- u kunt gebruik maken van het electronisch formulier of u kunt aangifte doen op de gemeentesecretarie.

Bewaren
U kunt een gevonden voorwerp bij de gemeente in bewaring geven of zelf bewaren. 
zelf bewaren
Als u het voorwerp zelf bewaart, bent u de beheerder en moet u voor het onderhoud zorgen. Het voorwerp moet namelijk in dezelfde staat blijven. Als de rechtmatige eigenaar zich meldt, is deze verplicht eventuele onderhoudskosten of gemaakte onkosten voor de opsporing van de eigenaar binnen een maand te vergoeden. Als de rechtmatige eigenaar deze niet op tijd betaalt, wordt de beheerder de eigenaar. 
bij gemeente in bewaring 
De gemeente is dan beheerder, en zorgt dat het voorwerp in dezelfde staat blijft. Wordt de rechtmatige eigenaar niet gevonden, dan mag u het voorwerp houden zodra de bewaartermijn is verstreken.
Bewaartermijnen Gevonden voorwerpen die een waarde vertegenwoordigen tot € 450,- worden drie maanden bewaard. Als dan geen eigenaar van het voorwerp bekend is, wordt de beheerder de eigenaar.
Voorwerpen die meer dan € 450,- waard zijn, worden een jaar bewaard. Heeft de rechtmatige eigenaar zich dan niet gemeld, dan wordt de beheerder de eigenaar.
De 'nieuwe' eigenaar mag het gevonden voorwerp verkopen, weggeven of vernietigen. 

U heeft een voorwerp verloren?
Als u op Vlieland een voorwerp bent verloren, kunt u op twee manieren aangifte doen: u kunt gebruik maken van het electronisch formulier of u kunt aangifte doen op de gemeentesecretarie.
Misschien is uw eigendom al gevonden en kunt u het, na aangifte van verlies, meteen meekrijgen.  
Als het niet gevonden is, blijft het voorwerp als 'verloren' geregistreerd staan.
Vermoedt u dat uw eigendom gestolen is?
Als u vermoedt dat uw eigendom gestolen is, dan doet u aangifte bij de politie. Diefstal blijft immers een politiezaak! U kunt aangifte doen op het politiebureau, of via het internet (www.politie.nl/aangifte).
Identiteitsbewijs kwijt?
Bent u uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument verloren, dan moet u aangifte doen van vermissing bij de politie. Hiervoor kunt u dus niet terecht bij de gemeente. De politie maakt een proces-verbaal op van uw aangifte. U kunt alleen op vertoon van het proces-verbaal van de politie een nieuw identiteitsbewijs bij de gemeente aanvragen.
Zelf controleren of uw voorwerp gevonden is
Als uw voorwerp gevonden is, ontvangt u hierover bericht. Voor de gemeente is het echter onmogelijk om in alle gevallen met zekerheid vast te stellen dat het gevonden voorwerp daadwerkelijk uw verloren voorwerp is. Het is daarom in uw belang, regelmatig deze website te bezoeken. U kunt dan zelf controleren of uw verloren voorwerp inmiddels is toegevoegd aan de gevonden voorwerpen.

Huisdieren
In 2010 heeft de gemeente ook de zorg over gevonden en  vermiste (huis)dieren op zich genomen. Hiervoor is onder andere een overeenkomst afgesloten met dierenasiel De Wissel in Leeuwarden. Gelukkig worden de meeste dieren die komen aanlopen meestal weer snel herenigd met hun baas zodat het waarschijnlijk niet vaak nodig zal zijn een dier over te brengen naar het asiel. Overigens is ook op Vlieland tijdelijke noodopvang beschikbaar. In eerste instantie zullen medewerkers van de gemeente zelf proberen de eigenaar van een gevonden beest op te sporen daarvoor is onder andere een chipreader beschikbaar. Heeft u een huisdier gevonden, neem dan contact op met het gemeentehuis:
• Dat kan tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur) via het algemene nummer 0562-452700/452710.
• Dat kan buiten kantooruren via het storingsnummer van de gemeente 06-46351579

Direct regelen

Archief