Kandidaatstelling

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten op die dag tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijst inleveren.

Kandidatenlijst aanmaken

U kunt de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) downloaden van de website van de Kiesraad. In de OSV voert u de gegevens van alle kandidaten van uw partij. Vervolgens kunt u alle formulieren die nodig zijn voor de kandidaatstelling aanmaken.

Voorwaarden voor kandidaten

  • Kandidaten moeten in gemeente Vlieland wonen en ingeschreven staan.
  • Kandidaten die niet in de gemeente wonen, moeten een verklaring overleggen waarop staat dat zij in de gemeente Vlieland gaan wonen zodra zij benoemd worden in de gemeenteraad.
  • Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen.
  • Burgers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.
  • Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, als zij vóór maart 2026 meerderjarig (18 jaar) worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad nog plaats zouden kunnen nemen in de gemeenteraad. Wordt een minderjarige gekozen, dan schuift zijn/haar zetel door naar de eerstvolgende op de lijst.
  • De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de gemeenteraad.
  • Een partij mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

Inleveren op 31 januari

Een kiesgerechtigde levert het volgende in:

  • De kandidatenlijst;
  • Van iedere kandidaat een verklaring van instemming en een kopie legitimatie; (de voor- en achterzijde van de houderpagina) Legitimatie is paspoort, identiteitskaart of rijbewijs);
  • Machtiging van het partijbestuur om de aanduiding boven de kandidatenlijst te mogen zetten.

Nieuwe partijen

Nieuwe partijen en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 geen zetel hebben gehaald leveren ook in:

Vooraf controleren

U kunt de stukken die ingeleverd moeten worden desgewenst laten controleren door een medewerker verkiezingen van de gemeente. Neemt u daar vooraf contact op met een medewerker via  telefoonnummer (0562) 452710 of per mail via burgerzaken@vlieland.nl

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de medewerker verkiezingen. Dat kan telefonisch via (0562) 452710 per e-mail burgerzaken@vlieland.nl.