Machtigen

Machtigen

Kunt u op de dag van de stemming niet persoonlijk uw stem uitbrengen, machtig dan iemand anders om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Er zijn twee manieren:

Machtigen via stempas

Wilt u iemand anders machtigen dan kunt u dit doen door de achterkant van de stempas in te vullen. Dit heet een onderhandse volmacht. Deze moet door u en de gemachtigde worden getekend. Deze volmacht kunt u tot en met de dag van de verkiezing geven. Dit noemen we een onderhandse volmacht.

Wat heeft de persoon die voor u stemt (gemachtigde) nodig?

  • Uw geldige stempas met ingevulde achterkant.
  • Een geldig identiteitsbewijs van zichzelf.
  • Een volmachtbewijs en identiteitsbewijs (of een kopie daarvan) van u als volmachtgever.
  • Het identiteitsbewijs van uzelf (volmachtgever) mag ook op een smartphone of tablet worden getoond.

Let op: de gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen en moet uw stem tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Schriftelijk machtigen (via een formulier)

  • Wilt u iemand machtigen nog voordat u uw stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld in verband met tijdelijk verblijf in het buitenland?
  • Heeft u geen identiteitsbewijs of is uw identiteitsbewijs op 16 maart 2021 langer dan 5 jaar verlopen?

Vraag dan een schriftelijke volmacht aan. Dit vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Hieronder kunt u het formulier downloaden tot en met 11 maart 2022, 17.00 uur. Een verzoek om bij volmacht te stemmen moet uiterlijk op deze dag en tijd bij de gemeente binnen zijn.

Formulier Schriftelijke Volmacht


Formulier versturen

Het formulier moet door uzelf én de gemachtigde worden ingevuld. Dit formulier moet u getekend naar de gemeente Vlieland sturen of mailen naar burgerzaken@vlieland.nl. Na goedkeuring, krijgt de persoon die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs om voor u te kunnen stemmen.

  • Een gemachtigde moet in dezelfde gemeente wonen.
  • Er is geen kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever nodig.
  • De volmachtnemer moet een geldig identiteitsbewijs tonen op het stembureau.
  • De volmachtnemer mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Als een schriftelijk volmacht is aangevraagd, dan is uw stempas niet meer geldig. Hierdoor kunt u niet meer persoonlijk uw stem uitbrengen. Maar uw stem kan nog altijd uitgebracht worden door degene die u gemachtigd heeft. Zo gaat uw stem niet verloren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht in het gemeentehuis (Dorpsstraat 127 Vlieland), telefonisch (0562) 452710 of per email burgerzaken@vlieland.nl