Nieuws

 • Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Vlieland

  (09-10-2019)

  Vindingrijke en inspirerende leider die van alle markten thuis is, perfect in het team past en zelf enthousiast meewerkt.

  Wat Vlieland is

  Vlieland is voor 220.000 bezoekers per jaar vooral een prachtig Waddeneiland. Om te recreëren, om bij te tanken of om van de natuur te genieten. Maar Vlieland is ook een gemeenschap van ruim 1100 inwoners, tientallen bedrijven en met voorzieningen als een school, musea en sportcomplex. Vlieland is een gemeente, met een bescheiden ambtelijk apparaat dat op betrokken, deskundige en vindingrijke wijze alle taken uitoefent die bij een lokale overheid horen.

  Voor die organisatie zoeken we een gemeentesecretaris / algemeen directeur. Die het niet alleen prettig vindt om op een eiland te wonen. Maar daar samen met Burgemeester en Wethouders, raad en de ambtelijke collega’s op inspirerende wijze verder bouwt aan een schone en leefbare toekomst voor een bevolking van alle leeftijden. Waar al die duizenden toeristen van harte welkom zijn en blijven.

 • Voorontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland Boslaan 1-27’

  (27-09-2019)

  Het college van B&W van de gemeente Vlieland heeft in zijn vergadering van 24 september 2019 besloten in te stemmen met voorontwerp bestemmingsplan ‘Oost Vlieland Boslaan 1 – 27’ en dit vrij te geven voor de inspraak en het overleg.

 • Plaatsen terrassen en uitstallingen in de Dorpsstaat

  (20-09-2019)

  Een deel van de in de Dorpsstraat gevestigde bedrijven kan alleen bevoorraad worden via de Dorpsstraat.
  Met de vervoerders zijn afspraken gemaakt over de tijden dat de bevoorrading plaats kan vinden.
  Het is voor de vervoerders van groot belang dat ze hun werk goed en efficiënt kunnen doen.
  Het blijkt dat de vervoerders maar ook overige weggebruikers regelmatig hinder ondervinden van op de openbare weg geplaatste uitstallingen zoals reclameboren, terrasmeubilair of andere goederen.

   

 • wet- en regelgeving rond drone-gebruik in Nederland

  (24-05-2016)

  Drones zijn op afstand bestuurde, onbemande vliegtuigen of helikopters. De populariteit van drones groeit snel. De overheid wil ongelukken met drones zo veel mogelijk voorkomen. Zowel in de lucht als op de grond. Voor een bestuurder van een drone gelden daarom de volgende regels (Regeling modelvliegen (21/9/2015):

Archief