Nieuws

 • Bouwwerkzaamheden Dorpsstraat 91

  (03-04-2020)

  In de Dorpsstraat zijn bouwwerkzaamheden aan de gang aan het pand Dorpsstraat 91. Op dit moment staan er twee containers op elkaar geplaatst tegen de gevel aan. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Donderdag 9 april zal er beton gestort worden. Dat betekent dat het verkeer op deze dag (tussen 11.00 uur en 15.00  uur) gestremd zal zijn, er zal geprobeerd worden zoveel als mogelijk van de rijbaan vrij te houden voor het verkeer.

 • Bericht van Rederij Doeksen

  (03-04-2020)

  In aansluiting op de mededelingen van het kabinet op dinsdag 31 maart, verlengt Rederij Doeksen de eerder genomen maatregelen n.a.v. de coronacrisis tot en met 28 april. Alle maatregelen die zijn getroffen zijn raadpleegbaar op www.rederij-doeksen.nl/corona.

 • Ook goed nieuws

  (03-04-2020)

  Afgelopen weken is wel gebleken hoe inventief, medelevend en behulpzaam de Vlielanders zijn. Er ontstaan allerlei leuke acties en initiatieven om met elkaar deze crisis zo goed mogelijk door te komen.

  Een kleine greep hieruit:

 • Coronavirus: update 3 april 2020

  (03-04-2020)

  Het coronavirus houdt veel mensen bezig. Verschillende organisaties werken samen om verspreiding van het virus te beperken. De gemeente Vlieland volgt daarbij de richtlijnen van de landelijke overheid en verzoekt iedereen dringend dit ook te doen. Volg hier de ontwikkelingen en de actuele zaken van dag tot dag:

 • Bericht van de Uiterton

  (03-04-2020)

  Binnen de Uiterton gaat het goed. De bewoners genieten ondanks alles van de aandacht die ze krijgen via Facebook en kaartjes en van al het lekkers.

  Afgelopen dinsdag, met prachtig weer, heeft Sjoerd voor de Uiterton opgetreden! Niet alleen de bewoners hebben hiervan genoten, het optreden werd ook live op Facebook uitgezonden en er waren 100 volgers.

 • Vragenlijst toekomstvisie Vlieland

  (27-03-2020)

  In deze moeilijke tijden waarbij iedereen aan huis gekluisterd is kan het een mooie afleiding zijn om je gedachten eens te laten gaan over de toekomst van Vlieland en daartoe de enquête in te vullen. Hiervoor zit er een kaart bij UHK dit weekend.

  Vlieland is al geweldig, maar als ik de baas zou zijn dan...
  Als u mocht kiezen, wat vindt u dan belangrijk voor Vlieland?
  Wij zijn benieuwd, laat het ons weten via de online enquête.

 • Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 26 maart 2020

  (27-03-2020)

  Op 26 maart 2020 is een nieuwe noodverordening door de voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld. Met deze noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die de afgelopen periode door het kabinet zijn afgekondigd. Door de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân zijn onder meer de politie en toezichthouders van de gemeente aangewezen als diegenen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de noodverordening. 
  De formele bekendmaking  en de tekst van de verordening en het aanwijzingsbesluit zijn hier terug te vinden.

 • Conceptlijst zwemlocaties 2020

  (27-03-2020)

  Conceptlijst zwemlocaties 2020

  Op dinsdag 17 maart heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân de conceptlijst zwemlocaties 2020 vastgesteld. Deze lijst is ten opzichte van 2019 niet veranderd. Voor de locaties die aan het eind van het open zwemwaterseizoen 2019 als ‘slecht’ zijn aangemerkt, geldt voor de aanvang van het nieuwe seizoen een negatief zwemadvies. Dit geldt voor geen van de locaties op Vlieland.

  De conceptlijst zwemlijst ligt tot 1 mei ter inzage.

 • Update rond coronavirus (6)

  (26-03-2020)

  Op 23 maart heeft het kabinet verregaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Voorkomen dat veel mensen ziek worden en de zorg overbelast wordt heeft nu bij iedereen de hoogste prioriteit.

  Helaas heeft dit grote gevolgen voor ondernemers en ZZP’ers maar ook voor burgers die inkomsten missen en daardoor in de financiële problemen komen. Naast de zorgen over de gezondheid van familie en bekenden brengt dit ook nog eens financiële zorgen met zich mee.

  Het college van B&W heeft daarom besloten de volgende maatregelen te nemen met de intentie iedereen maximaal te ondersteunen en de ergste financiële klappen op te vangen.

 • Digitale loket van BZF geopend

  (25-03-2020)

  Loket geopend voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

  Vanaf woensdag 25 maart is het digitale loket van BZF geopend zodat ondernemers bij BZF terecht kunnen voor een voorschot op basis van de Tozo-regeling.

 • Bericht van burgemeester Tineke Schokker

  (25-03-2020)

  Beste inwoners van Vlieland

  De lente is duidelijk begonnen, de natuur ontwaakt en het is heerlijk zonnig weer. Maar iedereen voelt dat er iets aan de hand is, het is veel te rustig op het eiland. En als je de krant leest of tv kijkt realiseer je je: we zitten er in Nederland middenin. Daarom weer, zoals toegezegd, een extra nieuwsbrief van de gemeente.

 • Thuisonderwijs Vlielandse kinderen

  (25-03-2020)

  Het thuisonderwijs op de Jutter is inmiddels georganiseerd en de directie en leerkrachten zijn enorm trots op de inzet van leerlingen en ouders. 
  En wij als gemeente op de inzet van directie en leerkrachten om dit in zo’n korte tijd mogelijk te maken.

 • Herhaalde oproep aan pubers, tieners en hun ouders

  (25-03-2020)

  Voor pubers en tieners betekenen de maatregelen nogal wat. Niet meer in groepjes chillen, veel minder contact met je vrienden. 
  Maar het is nu wel duidelijk: ook al loop je zelf minder (minder, niet geen) risico heel erg ziek te worden, je kunt wel een rol spelen in de verspreiding van het virus waardoor misschien iemand anders WEL heel ziek wordt.

 • Zorg voor ouderen op Vlieland

  (25-03-2020)

  Op initiatief van de gemeente, VESV en Kwadrantgroep zijn oudere bewoners gebeld om te vragen hoe het met ze gaat en of ze iets nodig hebben. Het telefoontje is heel positief ontvangen. Op dit moment hebben de meesten nog geen extra hulp nodig en kunnen ze nog altijd terugvallen op hun dagelijkse routine en directe netwerk.

 • Bericht van de Uiterton

  (25-03-2020)

  Het gaat op dit moment goed met de zeven bewoners in De Uiterton. Ze moesten in het begin wel wennen aan de situatie. Inmiddels is de binnentuin door een paar vrijwilligers weer ingericht zodat de bewoners daar nu naar buiten kunnen om te genieten van het mooie weer.

 • Dagelijks interview Veiligheidsregio

  (25-03-2020)

  Dagelijks geven Margreet de Graaf (directeur Publieke Gezondheid) en Wim Kleinhuis (Algemeen directeur) of een IZB-arts (Infectiebestrijding) een interview op Omrop Fryslân. Om 12.00 uur is het eerste interview te horen op de radio. Om 17.00 uur is het interview op TV. (17.30 radio)

 • Aangescherpte maatregelen per 23 maart

  (25-03-2020)

  De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Update rond coronavirus (5)

  (24-03-2020)

  Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De aangescherpte en nieuwe maatregelen vindt u op de website van de rijksoverheid.

 • Trailers en aanhangers

  (20-03-2020)

  Vorig jaar heeft de gemeente een aantal malen een opruim acties gehouden betreffende stalling trailers en aanhangers in het dorp en bedrijventerrein. Het aantal gestalde aanhangers loopt weer op, daarom een herhaalde oproep om de aanhangers weg te halen.
  In de bebouwde kom en op het bedrijventerrein geldt een parkeerverbod.

 • Update rond coronavirus

  (20-03-2020)

  UPDATE NR 4 VRIJDAG 20 MAART 2020

  Donderdag 19 maart is er geen update verschenen omdat er niet voor Vlieland specifiek nieuws te melden was. Vanaf nu publiceren we niet dagelijks een update maar alleen als er nieuws te melden is.

  Wijziging afvalinzameling

  Vanwege een veel geringer aanbod van (bedrijfs-)afval worden de tijden waarop het afval wordt ingezameld vooralsnog gewijzigd en geconcentreerd op één dag, namelijk op de donderdag. Mocht u buiten het dorp wonen dan kan het zijn dat uw afvalcontainer pas de volgende ochtend geleegd wordt.

 • Dagelijkse update rond coronavirus

  (17-03-2020)

  Update d.d. 17 maart vanuit de gemeente Vlieland inzake de gevolgen van het coronavirus.

  Grip 4
  Vanwege de crisis door de besmettingen met het coronavirus is er opgeschaald naar Grip4, een crisis die meerdere gemeenten treft. Dat betekent dat de Veiligheidsregio, alle gemeenten, politie, alle zorgorganisaties gebundeld in de GHOR, en de GGD intensief samenwerken om de belangrijkste informatie uit te wisselen en de crisis aan te pakken. Alle Friese burgemeesters werken binnen de crisisorganisatie ook samen om de bestrijding van de crisis aan te sturen. Daarmee kunnen ze alle bewoners effectiever ondersteunen. De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, de heer Sybrand Buma, heeft de leiding.

 • Noodverordening van kracht

  (17-03-2020)

  Op 16 maart 2020 is een noodverordening door de voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld. Met deze noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die de afgelopen dagen door het kabinet zijn afgekondigd. Door de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân zijn onder meer de politie en toezichthouders van de gemeente aangewezen als diegenen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de noodverordening. 

 • Gastvrije eilanden in spagaat

  (17-03-2020)

  De burgemeesters van de Waddeneilanden roepen potentiële gasten op de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Alle horeca is immers gesloten, het gezamenlijk reizen op de boot wordt afgeraden en de medische voorzieningen op de eilanden moeten niet onnodig op de proef worden gesteld.

  Onze regering heeft afgelopen zondag  ingrijpende maatregelen afgekondigd, maatregelen die er voor moeten zorgen dat het corona-virus zich min of meer gecontroleerd verspreidt. Het doel van die maatregelen is  niet het stoppen van de verspreiding, maar het onder controle houden ervan.

 • Corona:informatie voor ondernemers

  (16-03-2020)

  Ondernemers kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

  Hier vindt u een overzicht met regelingen voor ondernemers en de (crisis)telefoonnummers waar u met vragen terechtkunt.

  Algemene vragen
  Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. Deze specialisten kunnen u helpen bij vragen over onderstaande regelingen, vertellen hoe te handelen en kunnen de aanbevolen maatregelen toelichten. Het landelijke crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus is 0800-1351.

 • Dagelijkse update rond coronavirus Gemeente Vlieland

  (16-03-2020)

  Vanaf zondagmiddag 15 maart zorgen de landelijke maatregelen in verband met het coronavirus voor de nodige verstoringen van het dagelijks leven. De school is gesloten en ook alle horecagelegenheden moesten hun deuren sluiten.

  De gemeente wil u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen op Vlieland en zal daarom vooralsnog dagelijks aan het einde van de dag een update geven via de gemeentelijke website, facebook en Chainels.

 • Informatie over het coronavirus

  (14-03-2020)

  De gemeente krijgt dagelijks een update van de Veiligheidsregio Fryslan over de verspreiding van het coronavirus en de te nemen maatregelen. Ook is er contact met de Veiligheidsregio over de specifieke situatie van de Waddeneilanden en de veerverbindingen (actuele info op www.rederij-doeksen.nl). Op dit moment zijn er geen speciale maatregelen van kracht voor de Waddeneilanden.
  Natuurlijk gelden wel de op 12 maart door het Rijk afgekondigde maatregelen.

 • Informatie over het Coronavirus

  (28-02-2020)

  Het Coronavirus leek eerder nog erg ver weg maar heeft inmiddels Nederland bereikt. We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent en weet waar u uw vragen kunt stellen.

  Binnen Friesland houdt GGD Fryslân de ontwikkeling goed in de gaten. Zij adviseert het volgende: bent u in een van de besmette gebieden geweest en heeft u koorts en luchtweg-klachten (zoals hoesten of kortademigheid)? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

 • Vragenlijst toekomstvisie Vlieland

  (24-02-2020)

  Vlieland is een prachtig eiland. De zee, de duinen en het dorp maken het eiland bijzonder. Maar Vlieland zou Vlieland niet zijn zonder de mensen die er wonen en recreëren.

  Hoe ziet u de toekomst van de gemeente Vlieland?
  De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners hun mening geven, om zo invloed uit te oefenen op toekomstig beleid.

 • Ontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland - Boslaan 1-27’

  (22-11-2019)

  Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland - Boslaan 1-27’ gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

  Dit ontwerp bestemmingsplan is een herziening van een gedeelte van het bestemmingsplan ’Vlieland Kom’ met het oog op de ontwikkeling van nieuwbouw op de locatie van de huidige Uiterton.

 • Gladheidbestrijding

  (15-11-2019)

  Het college van B&W heeft een nieuw gladheidsbestrijdingsplan 2019-2022 vastgesteld.

  De strooiroute is aangepast en er is rekening gehouden met de komst van de nieuwe zorgbuurt. Ook is de strooiroute versobert, alleen de doorgaande routes en knelpunten worden gestrooid omdat de gladheid op Vlieland meestal maar van korte duur is.

  De buitendienst van de gemeente rijdt voor de gladheidbestrijding altijd een vastgestelde route, dit zijn in eerste instantie de doorgaande wegen. Pas na aanhoudende gladheid worden de overige wegen gestrooid.

 • Behoud ouderenzorg op Vlieland door realisatie plan Boswijk

  (30-10-2019)

  Gemeente Vlieland en KwadrantGroep realiseren in 2020 gezamenlijk de woonbuurt Boswijk en behouden daarmee de ouderenzorg voor Vlieland. Woonbuurt Boswijk vervangt het verouderde woonzorgcentrum Uiterton. De gemeenteraad stemde maandag 28 oktober unaniem in met het plan: ‘een geweldige stap voor de leefbaarheid van Vlieland.’ KwadrantGroep had al eerder positief ingestemd.

 • wet- en regelgeving rond drone-gebruik in Nederland

  (24-05-2016)

  Drones zijn op afstand bestuurde, onbemande vliegtuigen of helikopters. De populariteit van drones groeit snel. De overheid wil ongelukken met drones zo veel mogelijk voorkomen. Zowel in de lucht als op de grond. Voor een bestuurder van een drone gelden daarom de volgende regels (Regeling modelvliegen (21/9/2015):

Archief