Nieuws

 • Nieuwe A- en B-ontheffingskaartjes

  (13-12-2019)

  Vanaf maandag 16 december worden er nieuwe ontheffingskaartjes uitgegeven voor de A- en B-ontheffingen. Dit zijn plastic kaartjes ter grootte van een creditcard. Hierbij zullen ook kleinere hoesjes geleverd worden. Uiteraard blijven de huidige ontheffingskaarten gewoon geldig. 

 • Spreekuur welstandscommissie Hûs en Hiem

  (13-12-2019)

  Woensdag 18 december bezoekt een delegatie van de welstandscommissie Hûs en Hiem de gemeente Vlieland en houdt spreekuur in het gemeentehuis van 11.00-13.00 uur. Mocht u vragen hebben op het gebied van welstand, dan kunt u een afspraak maken met de gemeente Vlieland, afdeling RO-BWT, telefoon 0562-452707.

 • Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

  (06-12-2019)

  De AV Frieso is een collectieve zorgverzekering van De Friesland. Inwoners met een minimuminkomen krijgen hiermee korting op een basisverzekering en aanvullende zorgverzekering. Inwoners kunnen voor 2020 kiezen uit twee verschillende vergoedingenpakketten:

 • Vacature Rekenkamercommissie de Waddeneilanden

  (04-12-2019)

  Lid rekenkamercommissie 

  De rekenkamercommissie De Waddeneilanden is een gezamenlijke commissie van de vijf Waddeneilandgemeenten (Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Vlieland). De rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeenten gevoerde beleid, en rapporteert daarover met aanbevelingen aan de raden. Ook worden een jaarplan en een jaarverslag uitgebracht over de werkzaamheden. De commissie bestaat uit drie leden.

 • Ontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland - Boslaan 1-27’

  (22-11-2019)

  Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland - Boslaan 1-27’ gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

  Dit ontwerp bestemmingsplan is een herziening van een gedeelte van het bestemmingsplan ’Vlieland Kom’ met het oog op de ontwikkeling van nieuwbouw op de locatie van de huidige Uiterton.

 • Gladheidbestrijding

  (15-11-2019)

  Het college van B&W heeft een nieuw gladheidsbestrijdingsplan 2019-2022 vastgesteld.

  De strooiroute is aangepast en er is rekening gehouden met de komst van de nieuwe zorgbuurt. Ook is de strooiroute versobert, alleen de doorgaande routes en knelpunten worden gestrooid omdat de gladheid op Vlieland meestal maar van korte duur is.

  De buitendienst van de gemeente rijdt voor de gladheidbestrijding altijd een vastgestelde route, dit zijn in eerste instantie de doorgaande wegen. Pas na aanhoudende gladheid worden de overige wegen gestrooid.

 • Behoud ouderenzorg op Vlieland door realisatie plan Boswijk

  (30-10-2019)

  Gemeente Vlieland en KwadrantGroep realiseren in 2020 gezamenlijk de woonbuurt Boswijk en behouden daarmee de ouderenzorg voor Vlieland. Woonbuurt Boswijk vervangt het verouderde woonzorgcentrum Uiterton. De gemeenteraad stemde maandag 28 oktober unaniem in met het plan: ‘een geweldige stap voor de leefbaarheid van Vlieland.’ KwadrantGroep had al eerder positief ingestemd.

 • wet- en regelgeving rond drone-gebruik in Nederland

  (24-05-2016)

  Drones zijn op afstand bestuurde, onbemande vliegtuigen of helikopters. De populariteit van drones groeit snel. De overheid wil ongelukken met drones zo veel mogelijk voorkomen. Zowel in de lucht als op de grond. Voor een bestuurder van een drone gelden daarom de volgende regels (Regeling modelvliegen (21/9/2015):

Archief