Nieuws

 • Subsidie voor Stout Konijn op Vlieland

  (11-12-2018)

  Stichting Great Wide Open Vlieland creëert een speelplek rondom het verhaal van Stout Konijn, een bekend onderdeel voor de jeugdige bezoekers van het festival Into the Great Wide Open. Hiervoor krijgt de stichting € 27.500 uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). Het project kost € 70.373. Het is één van de 15 projecten op de Friese Waddeneilanden die IMF-subsidie krijgt. Die projecten zorgen samen voor een investering van ruim € 664.450 in de leefbaarheid van de eilanden.

 • Gratis warmtemeting woningen

  (07-12-2018)

  Op maandagavond  17 december a.s. vanaf 19.00 uur kunnen er warmtemetingen aan woningen gedaan worden vanuit het energieloket.

  Dit is een Thermo-grafische inspectie, waarbij gebruik wordt gemaakt van apparatuur die in staat is warmte en warmteverschillen in en om uw woning zichtbaar te maken.
  Hierdoor kan zowel de locatie als de oorzaak van het energieverlies worden vastgesteld. Energieverlies kan ontstaan door bijvoorbeeld beschadigde of ontbrekende isolatie of warmtelekken in constructies of leidingen.

 • wet- en regelgeving rond drone-gebruik in Nederland

  (24-05-2016)

  Drones zijn op afstand bestuurde, onbemande vliegtuigen of helikopters. De populariteit van drones groeit snel. De overheid wil ongelukken met drones zo veel mogelijk voorkomen. Zowel in de lucht als op de grond. Voor een bestuurder van een drone gelden daarom de volgende regels (Regeling modelvliegen (21/9/2015):

Archief