Nieuws

 • Leerlingenvervoer 2019-2020

  (15-02-2019)

  Bezoekt uw kind een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs en staat de school op minimaal zes kilometer afstand van uw woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten.

 • Boswijk

  (14-02-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de nieuwbouw voor de Uiterton toch nog niet te agenderen voor de raadsvergadering van 25 februari. Reden daarvoor is dat het plan op een paar onderdelen nog nader bestudeerd moet worden. Wethouder De Ruijter: “Boswijk bouwen we voor nu en voor de toekomst. We willen een nieuwe wijk neerzetten die lange tijd aan de vraag voldoet. Op het moment dat je daaraan twijfelt, moet je op de rem trappen.

 • Eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden

  (13-02-2019)

  Lukt het u niet meer om uw huishouden schoon en op orde te houden? En ook niet met behulp van uw familie of vrienden? Dan kunt u mogelijk hulp bij het huishouden ontvangen via de gemeente.

  Algemene voorziening
  Als het nodig is kunnen inwoners van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke ondersteuning krijgen  het schoonmaken van de woning. Het gaat om licht en zwaar huishoudelijk werk en eventueel het doen en opruimen van de was. Deze ondersteuning wordt geleverd in de vorm van een algemene voorziening. Dat betekent dat u na een gesprek met uw gebiedsteam kunt kiezen uit één van onze gecontracteerde thuiszorgorganisaties. Voor de ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage aan de thuiszorgorganisatie. Kunt u de eigen bijdrage niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een korting op uw eigen bijdrage. U kunt dit bespreken met uw gebiedsteam. Het gebiedsteam onderzoekt dan wat de mogelijkheden zijn.

 • Aftrap convenant Zero emissie Mobiliteit Waddeneilanden

  (08-02-2019)

  Emissievrij vervoer op de Waddeneilanden, uiterlijk in 2025. Dat is de ambitie die de vijf Waddengemeenten uitspreken met het ondertekenen van het convenant “Zero emissie Mobiliteit Waddeneilanden”.  Om deze doelstelling te bereiken zijn in het convenant diverse concrete acties opgenomen waarmee de eilanden in 2019 al een start maken. Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog ondertekende namens het Samenwerkingsverband de Waddeneilanden het convenant tijdens de aftrap van de eerste concrete actie: een demonstratiedag voor emissievrij vervoer.

 • Gladheidsbestrijding

  (25-01-2019)

  De buitendienst van de gemeente rijdt voor de gladheidbestrijding altijd een vastgestelde route; dit zijn in eerste instantie de doorgaande wegen. Pas na aanhoudende gladheid worden de overige wegen gestrooid.

 • collegeblog

  (25-01-2019)

  Er is weer een nieuw collegeblog geplaatst op de website. Dit keer van de hand van onze burgemeester mevrouw Tineke Schokker. Het blog is hier terug te lezen.

 • Grootschalige berging zeecontainers van start

  (10-01-2019)

  De grote berging van de zeecontainers op de Noordzee die vorige week overboord zijn geslagen van het schip MCS Zoe, staat op het punt te beginnen, zo valt te lezen op de website van Rijkswaterstaat. Daarbij worden in opdracht van de rederij MSC twee grote bergingsschepen en een kleinere ingezet. 
  Het volledige bericht is hier terug te lezen.

 • F-16’s gaan weer avondvliegen

  (04-01-2019)

  F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht vliegen vanaf maandag 7 januari 2019 weer in de avonduren. In week 2, 3, 5, 6, 8, en 9 wordt er vanaf vliegbasis Leeuwarden van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag wordt er overdag gevlogen.

 • wet- en regelgeving rond drone-gebruik in Nederland

  (24-05-2016)

  Drones zijn op afstand bestuurde, onbemande vliegtuigen of helikopters. De populariteit van drones groeit snel. De overheid wil ongelukken met drones zo veel mogelijk voorkomen. Zowel in de lucht als op de grond. Voor een bestuurder van een drone gelden daarom de volgende regels (Regeling modelvliegen (21/9/2015):

Archief