Nieuws

 • Energieloket woensdag 24 april

  (19-04-2019)

  Antoine Maartens, werkzaam voor de stichting Urgenda, is woensdag 24 april aanwezig in het gemeentehuis van 9.30 tot 10.30 uur om vragen te beantwoorden over duurzaamheid.

  Heeft u een vraag of wilt u advies over bijvoorbeeld energie besparen, uw huis verduurzamen, zonnepanelen, isoleren of andere zaken op energiegebied, maak dan gebruik van zijn kennis.

 • Rookverbod

  (19-04-2019)

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op grond van artikel 2:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlieland (APV 2011) een rookverbod ingesteld vanaf zaterdag 20 april 2019. Dit in verband met de droogte van de afgelopen periode en de te verwachten droogte voor de komende tijd. Het verbod geldt vooralsnog voor onbepaalde tijd.

 • Woningtoewijzing Berkenlaan

  (12-04-2019)

  Voordat er over enige tijd begonnen wordt met de sloop van De Uiterton, moet (tijdelijke) vervangende woonruimte geregeld worden voor de huidige bewoners van de aanleunwoningen. Het College van burgemeester en wethouders heeft in 2018 daarom in overleg met WoonFriesland besloten vrijkomende één- en tweepersoonswoningen actief met voorrang aan te bieden aan de huurders van de aanleunwoningen. 

 • Werkzaamheden elektriciteitsnet

  (12-04-2019)

  Binnenkort worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnet van Liander aan de Willem de Vlaminghweg. Hierdoor zal een aantal aansluitingen op het net tijdelijk worden afgesloten, omdat er kabels omgezet moeten worden. 

 • Gemeentelijke belastingen

  (06-03-2019)

  Iedere inwoner van Vlieland heeft de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Ook de eigenaren van onroerend goed op Vlieland die geen inwoner zijn, ontvangen zo’n aanslag.

  Alle werkzaamheden op het gebied van gemeentelijke belastingen zijn door de gemeente Vlieland uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden. Mocht u vragen hebben over de aanslag, een betalingsregeling willen aanvragen of bezwaar willen maken, dan moet u zich derhalve wenden tot de gemeente Leeuwarden. Dat kan per mail via het e-mailadres belastingen@vlieland.nl. Berichten verstuurd naar dit e-mailadres worden door medewerkers van de gemeente Leeuwarden gelezen.

  U kunt ook bellen naar het 5-cijferige nummer 14058. U krijgt dan een medewerker van de gemeente Leeuwarden aan de lijn die u verder kan helpen.

  Via de digitale belastingbalie kunt u zelf uw belastinggegevens inzien en een aantal van uw belastingzaken regelen. Om gebruik te kunnen maken van de digitale belastingbalie moet u wel beschikken over een DigiD-code. Klik hier voor toegang tot de digitale belastingbalie.

   

 • Collegeblog

  (06-03-2019)

  Er is weer een nieuw collegeblog on line gezet, dit keer van de hand van wethouder Elsje de Ruijter. U kunt het blog hier teruglezen.

 • Gladheidsbestrijding

  (25-01-2019)

  De buitendienst van de gemeente rijdt voor de gladheidbestrijding altijd een vastgestelde route; dit zijn in eerste instantie de doorgaande wegen. Pas na aanhoudende gladheid worden de overige wegen gestrooid.

 • collegeblog

  (25-01-2019)

  Er is weer een nieuw collegeblog geplaatst op de website. Dit keer van de hand van onze burgemeester mevrouw Tineke Schokker. Het blog is hier terug te lezen.

 • Grootschalige berging zeecontainers van start

  (10-01-2019)

  De grote berging van de zeecontainers op de Noordzee die vorige week overboord zijn geslagen van het schip MCS Zoe, staat op het punt te beginnen, zo valt te lezen op de website van Rijkswaterstaat. Daarbij worden in opdracht van de rederij MSC twee grote bergingsschepen en een kleinere ingezet. 
  Het volledige bericht is hier terug te lezen.

 • wet- en regelgeving rond drone-gebruik in Nederland

  (24-05-2016)

  Drones zijn op afstand bestuurde, onbemande vliegtuigen of helikopters. De populariteit van drones groeit snel. De overheid wil ongelukken met drones zo veel mogelijk voorkomen. Zowel in de lucht als op de grond. Voor een bestuurder van een drone gelden daarom de volgende regels (Regeling modelvliegen (21/9/2015):

Archief