Nieuws

 • Meld- en adviespunt verward gedrag

  (26-06-2019)

  Zorgen over iemand met verward gedrag? Laat het weten via het Meld- en adviespunt verward gedrag

  Sinds mei 2019 kun je jouw zorgen over een persoon met verward gedrag melden bij een speciaal daarvoor ingericht meld- en adviespunt (0800-1771). Je kunt het Meld- en adviespunt verward gedrag 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereiken voor het stellen van vragen en het doen van een melding bij een ingewikkelde situatie rondom een persoon met verward gedrag. Het gaat dan om een situatie die aandacht verdient, maar niet acuut opgelost hoeft te worden.

 • Boswijk

  (21-06-2019)

  Het is al even stil rond de bouwplannen voor Boswijk op het terrein van de Uiterton. Dat is niet omdat er niets gebeurt. We zijn in overleg met de aannemer om te kijken of we er financieel uit kunnen komen. De aannemer wil Boswijk namelijk bouwen voor een hoger bedrag dan wij als gemeente kunnen betalen. We zitten nu regelmatig met elkaar om tafel. Daardoor kunnen we steeds kleine besparingen realiseren, bijvoorbeeld doordat de aannemer meer in de fabriek aan de wal kan voorbereiden dan eerst leek.

 • Deelauto’s Easy Driving in Harlingen

  (21-06-2019)

  In samenwerking met de gemeente Harlingen, staan er vanaf nu twee elektrische deelauto’s van Easy Driving beschikbaar aan het Havenplein 2 te Harlingen! Deze deelauto’s kunnen voordelig gebruikt worden door eilandbewoners die de oversteek naar het vaste land niet met de auto willen maken, maar wel behoefte hebben aan (duurzame en voordelige) mobiliteit.

 • Voorontwerp bestemmingsplan ‘Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland’

  (11-06-2019)

  De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een openbare vergadering op 27 mei 2019, heeft het besluit genomen in te stemmen met voorontwerpbestemmingsplan ‘Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland’ en dit vrij te geven voor de inspraak en het overleg.

  U kunt het conceptontwerp bestemmingsplan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak. Het plan is digitaal beschikbaar via de onderstaande link.
   

 • Persbericht

  (28-05-2019)

  Op zijn verzoek heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland aan wethouder R. Hoekstra met ingang van 14 mei  2019 ziekteverlof verleend in verband met het herstel van ondergane operaties.

  Op voordracht van de fractie NLV is de heer P.D. Visser met ingang van 27 mei 2019 benoemd tot wethouder ter (tijdelijke) vervanging van de heer Hoekstra..

  De benoeming is – conform de wet -  voor een periode van ten hoogste 16 weken en eindigt derhalve op 03 september 2019.

 • wet- en regelgeving rond drone-gebruik in Nederland

  (24-05-2016)

  Drones zijn op afstand bestuurde, onbemande vliegtuigen of helikopters. De populariteit van drones groeit snel. De overheid wil ongelukken met drones zo veel mogelijk voorkomen. Zowel in de lucht als op de grond. Voor een bestuurder van een drone gelden daarom de volgende regels (Regeling modelvliegen (21/9/2015):

Archief