Nieuws

 • Vacature beleidsadviseur, tevens teamleider

  (13-05-2022)

  Wil jij werken op het mooiste Waddeneiland?

  Vlieland staat bekend om z’n prachtige natuur, de rust, de vrijheid en de authentieke levendige Dorpsstraat. Het toerisme is de grootste bron van bestaan. Het eiland wordt elk jaar bezocht door zo’n 220.000 toeristen. Vlieland is echter ook een kleine gemeenschap met circa 1.200 inwoners. De mono-economie (toerisme) zorgt voor een constante uitdaging om een goed evenwicht te vinden tussen wonen/leven en recreëren/economie.  De gemeente is financieel gezond en wil dat ook graag blijven. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn belangrijke bestuurlijke thema’s.

 • Lintje voor Jan Roelof Witting

  (26-04-2022)

  Vanmorgen ontving Jan Roelof Witting een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Michiel Schrier. Hij werd onderscheiden omdat hij afscheid nam na meer dan 12 jaar raadslid te zijn geweest in de gemeente Vlieland. De heer Witting mag zich nu Lid in de orde van Oranje Nassau noemen.

 • Onderwijsprijs voor De Jutter

  (20-04-2022)

  Vandaag, woensdag 20 april, reikt gedeputeerde Poepjes in het Provinciehuis om 10:30 uur de onderwijsprijs in de categorie voortgezet onderwijs uit aan de scholen De Jutter (Vlieland) en ’t Schylger Jouw (Terschelling).  

 • Oplevering Boswijk

  (13-04-2022)

  Vandaag werden de 36 woningen in de nieuwe Boswijk op Vlieland en het welzijnsgebouw door de aannemer @BGDD opgeleverd en aanvaard door de gemeente Vlieland.

  De laatste puntjes worden de komende tijd nog op de i gezet. Het terrein wordt 26 april opgeleverd en de sleuteluitreiking aan de nieuwe bewoners is op 29 april. Hier gaan we een feestelijk moment van maken! Evenals van de officiële opening in juli 2022.

 • Burgemeester Schrier opent doortraproute op Vlieland

  (13-04-2022)

  Net als in 16 andere gemeenten in Friesland is vanmiddag ook op Vlieland de doortraproute officiëel geopend. De opening werd verricht door burgemeester Michiel Schrier die zelf nog een deel van de route mee kon fietsen.

 • Subsidie 'Frisse Start is verlengd!

  (10-04-2022)

  Draait uw organisatie op vrijwilligers? Organiseert u een activiteit voor en door eilanders om uit de corona-dip te komen? Speciaal voor culturele en maatschappelijke organisaties die draaien op vrijwilligers is er de tijdelijke subsidie 'Frisse start na corona'. Deze is nu verlengd tot 1 juli 2022.

 • Gemeentehuis dinsdagmiddag 12 april gesloten

  (08-04-2022)

  Op dinsdag 12 april is het gemeentehuis ’s middags gesloten in verband met een kennismaking van de nieuwe gemeenteraadsleden met de ambtelijke organisatie. Ook telefonisch is het gemeentehuis niet bereikbaar.

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezing 16 maart 2022

  (16-03-2022)

  Op maandag 21 maart is in een openbare zitting van het stembureau de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing vastgesteld. Er zijn in totaal geldige stemmen uitgebracht. 

  Lijst 1 NLV: 187 stemmen

  Lijst 2 GroenWit: 74 stemmen

  Lijst 3 ABV: 141 stemmen

  Lijst 4 Lijst Fier: 253 stemmen

  De zetelverdeling is als volgt:

  Lijst Fier: 3 zetels

  NLV: 3 zetels

  ABV: 2 zetels

  GroenWit: 1 zetel

 • Energietoeslag € 800 voor lage inkomens

  (10-03-2022)

  Inwoners met een laag inkomen kunnen €800,- ontvangen. Deze Energietoeslag is een tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen de Energietoeslag automatisch uitbetaald, alle overige minima kunnen vanaf nu een aanvraag indienen. 

 • Overlast tijdelijke afvoerleiding

  (04-03-2022)

  Vanwege extreme wateroverlast op schoolbuitenterrein de Vliehorst is een tijdelijke afvoerleiding aangelegd van de Vliehorst richting veerhaventerrein. De afvoerleiding loopt vanaf schoolbuitenhuis de Vliehorst over de duinen naar de Willem de Vlamingweg, en vandaar naar de Lutinelaan tot aan de Havenweg. De afvoerleiding ligt op de straat. Hierdoor zijn bepaalde plaatsen moeilijk(er) bereikbaar. Verwacht wordt dat deze tijdelijke afvoerleiding een aantal weken blijft liggen. Wij vertrouwen op uw begrip voor de overlast.

 • Aangifte toeristen- en forensenbelasting

  (24-02-2022)

  Hieronder leest u wanneer u aangifte moet doen van toeristenbelasting of forensenbelasting.
  Via het aangifteportaal kunt u dat eenvoudig zelf regelen.

 • Verbeteragenda gemeente Vlieland

  (11-02-2022)

  In december 2021 is er een enquête gehouden onder de inwoners van Vlieland, een 'Quick Scan Lokale Democratie'. Ook is de enquête ingevuld door raadsleden, ambtenaren en burgemeester en wethouders. 

 • Bekendmaking kandidatenlijsten

  (04-02-2022)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Vlieland maakt bekend dat voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd.

 • Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Vlieland ligt ter inzage

  (03-02-2022)

  De gemeenteraad heeft op 22 november 2021 het besluit genomen in te stemmen met de ontwerp Omgevingsvisie Vlieland met als ondertitel “langzaam meebewegen” en deze gedurende zes weken voor een ieder ter visie te leggen. Ook zal er een inloopbijeenkomst worden georganiseerd waarbij iedereen welkom is om zijn inbreng te geven of vragen te stellen. Met deze omgevingsvisie loopt de gemeente vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt. Deze wet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst. De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan, die alle regels voor de fysieke leefomgeving, zoals de bestemmingsplannen, vervangt.

 • Subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen

  (28-01-2022)

  De gemeente Vlieland heeft vanaf 10 januari 2022 een subsidieregeling beschikbaar voor de bewoners van Vlieland voor het doen van kleine energiebesparende maatregelen aan de woning. Bijvoorbeeld voor kierafdichting, vervanging van een oude koelkast voor een koelkast A+++, of bijvoorbeeld een energieadvies.

  De regeling is bedoeld voor iedereen die permanent een koop-, of huurwoning op Vlieland bewoont. De maximale bijdrage is € 80,- per woning. De subsidie is beschikbaar tot 31 december 2022.

 • Nederlandse en Duitse Waddeneilanden slaan handen ineen tegen gaswinning

  (27-01-2022)

  De vijf Nederlandse Waddeneilanden en de drie westelijke Duitse Waddeneilanden slaan de handen ineen en sturen vandaag een gezamenlijke brief geschreven aan de ministeries van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken en Klimaat over de voorgenomen gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog en andere dreigende gaswinning in en rondom de Waddenzee.

 • Nog geen boosterprik voor 12 t/m 17 jaar

  (19-01-2022)

  De GGD heeft nog geen toestemming van het Ministerie voor de boostervaccinatie van jongeren van 12 tot en met 17 jaar.

 • Werkzaamheden Duinwijck Gasvrij

  (19-01-2022)

  Deze week wordt de bouw hervat van het tweede buffer van het warmtesysteem van Duinwijck. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot in de week van 7 februari.

 • Noordelijke gemeenten pleiten voor bredere afweging coronamaatregelen

  (13-01-2022)

  De gemeente Vlieland steunt het pleidooi van de noordelijke gemeenten voor een meer evenwichtige afweging van de coronamaatregelen.

 • Digitale Dijkavond

  (07-01-2022)

  Rijkswaterstaat houdt op 19 januari 2022 een digitale informatieavond over het project dijkversterking Vlieland. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de stukken die ter inzage liggen en de mogelijkheid tot inspraak.

 • Booster-prik op Vlieland op woensdag 19 januari

  (05-01-2022)

  De GGD komt op woensdag 19 januari weer naar Vlieland. Dit keer om de groep inwoners met een leeftijd tussen 18 en 60 jaar een extra vaccinatie tegen corona te geven. Voor deze extra prik (boostervaccinatie) hoeft u geen afspraak te maken.

 • Groot onderhoud fietspaden Vlieland

  (24-12-2021)

  Van maandag 22 november tot aan de feestdagen wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan het fietspad vanaf de Ankerplaats tot aan het Pad van Zes bij het Posthuys. Het fietspad wordt verbreed en twee gedeelten worden verlegd. 

 • Friese Onderwijsprijs voor Voortgezet Onderwijs Terschelling en Vlieland

  (22-12-2021)

  De scholen voor Voortgezet Onderwijs op Terschelling (’t Schylger Jouw) en Vlieland (de Jutter) hebben de Friese Onderwijsprijs 2021 gewonnen!

  De Gedeputeerde van de Provincie Friesland zal de prijs op 21 januari 2022 uitreiken. De prijs is ingesteld om de creativiteit en inventiviteit in het onderwijs onder de aandacht te brengen.

 • Raadsvergadering 20 december 2021

  (20-12-2021)

  Een korte terugblik op de raadsvergadering van 20 december leest u hier.

 • Nederland opnieuw in lockdown

  (19-12-2021)

  De opmars van de omikronvariant leidt naar verwachting nog dit jaar tot een stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC's. Dat is sneller dan verwacht. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland per zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat.

 • Bijdrage hoge energiekosten

  (16-12-2021)

  De Rijksoverheid stelt geld beschikbaar om mensen met een laag inkomen een bijdrage te geven in de hoge energiekosten. Deze bijdrage zal via de gemeenten worden verstrekt.

 • IMF-subsidie voor Stichting Vrienden van Boswijk

  (08-12-2021)

  Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 17 initiatieven in de regio Friese Waddeneilanden. In deze laatste openstellingsperiode van 2021 gaat hier ruim 280.000 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Eén van de gehonoreerde projecten op de Wadden is de inrichting van welzijnsgebouw Vlieland.

 • Uitrol openbare laadpalen van start

  (03-12-2021)

  Sinds woensdag 1 december kunnen inwoners van Fryslân openbare laadpalen voor elektrische voertuigen aanvragen. Voor eind 2023 komen er 700 publieke laadpalen bij in de provincie. Elke paal heeft twee laadpunten. Een belangrijke stap naar een volledig dekkend laadnetwerk, dat de komende jaren verder uitgebreid gaat worden. Het bedrijf TotalEnergies heeft de aanbesteding gewonnen en levert en plaatst de laadpalen.

 • AV Frieso: een aanvullende zorgverzekering voor inwoners van Vlieland met een laag inkomen en hoge zorgkosten

  (30-11-2021)

  Heeft u een laag inkomen en ieder jaar hoge zorgkosten? Dan is de aanvullende zorgverzekering Frieso (AV Frieso) van De Friesland misschien voordelig voor u. Deze verzekering biedt een brede dekking en u krijgt korting op de premie. De gemeente betaalt namelijk een deel van de premie voor u.

 • Onderzoek naar mogelijkheden 'Vlieland Academy"

  (26-11-2021)

  In een dringende zoektocht naar horecapersoneel en geschikte woonruimte voor personeel, is er een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het starten van een Vlieland Academy. Met dit initiatief zouden ambitieuze leerlingen een MBO opleiding kunnen volgen in de richting van kok, gastvrouw/gastheer en praktijkervaring op kunnen doen bij bedrijven op het eiland. De Vlieland Adademy zou zich onderscheiden door de kleinschaligheid, de extra aandacht, de kwaliteit van het onderwijs en verder in een aantal andere ingrediënten. Het zou noodzakelijk zijn dat studenten van de opleiding op het eiland kunnen wonen. Aangezien er zoveel vacatures openstaan, zou elke leerling een baangarantie kunnen krijgen. Ook zou doorstroom naar vervolgopleidingen mogelijk zijn. In de opleiding zou vooralsnog plaats zijn voor 24 leerlingen.

 • Tentoonstelling WIJ…doorbreken de cirkel van geweld

  (09-11-2021)

  Van maandag 8 november tot 1 december is de buitententoonstelling WIJ…doorbreken de cirkel van geweld te zien op de Nieuwestad in Leeuwarden. Het is een reizende tentoonstelling met 28 ervaringsverhalen en sprekende portretten.

 • Begroting Gemeente Vlieland 2022 vastgesteld

  (26-10-2021)

  Op 25 oktober is door de gemeenteraad de Programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming vastgesteld. U kunt de Programmabegroting onderaan deze pagina als pdf-bestand downloaden.

 • Tweede avond cursus 'politiek actief'

  (05-10-2021)

  Op maandag 4 oktober was de tweede avond van de Cursus Politiek Actief, dit keer in onze eigen raadszaal.

  Uitgelegd werd welke verschillende functies de gemeenteraad heeft, namelijk die van volksvertegenwoordiger, maar ook het stellen van beleidskaders en het controleren van de uitvoerende taken van het college.

 • Inloopmiddag plannen korenmolen

  (01-10-2021)

  In het bestemmingsplan Buitengebied heeft de gemeenteraad de mogelijkheid opgenomen voor het bouwen van een molen op de plek waar vroeger ooit een molen heeft gestaan, namelijk op het duin ten noorden van de Willem de Vlaminghweg.

 • Testen voor toegang op Vlieland

  (23-09-2021)

  Vanaf zaterdag 25 september is het mogelijk om op Vlieland een coronatest te laten ondergaan voor een coronatoegangsbewijs. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.

   

 • Cursus Politiek Actief

  (14-09-2021)

  Gisteravond werd het eerste deel van de cursus ‘Politiek Actief’ gegeven.

  Burgemeester Michiel Schrier leidde de avond in. Hij vertelde hoe hij zelf in de politiek geraakt was en nu min of meer van zijn ‘hobby’ zijn werk heeft gemaakt. Politiek draait om samen de toekomst vormgeven en door politiek actief te zijn kun je zelf aan de knoppen draaien.

 • Plukken cranberry's mag vanaf 15 september

  (03-09-2021)

  Het plukken van cranberry's is toegestaan van 15 september tot en met 30 november 2021, tussen 9:00 en 18:00 uur. Voor het plukken met een kambak dient een op naam gestelde vergunning te worden aangevraagd bij Staatsbosbeheer. 

 • 45 miljoen voor versterken stikstofgevoelige natuur in Fryslân

  (01-09-2021)

  De provincie Fryslân krijgt 45 miljoen euro van het Rijk voor het herstellen van stikstofgevoelige natuur. Met het Provinciaal Programma Natuur wil de provincie Fryslân inzetten op een duurzame verbetering van de natuur in de Natura 2000-gebieden en in leefgebieden van kwetsbare plant- en diersoorten. Het programma is onderdeel van de landelijke, structurele stikstofaanpak van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  
   

 • Samenwerkingsovereenkomst uitbreiding elektrisch laadnetwerk personenauto's

  (30-08-2021)

  Op 22 juli heeft wethouder Elsje de Ruijter namens de gemeente Vlieland de samenwerkingsovereenkomst van Friese gemeenten ondertekend, voor gezamenlijke uitbreiding van het elektrisch laadnetwerk voor elektrische personenauto’s in de openbare ruimte.

 • Verslag eilandcafé Vlieland duurzaam verwarmen

  (23-08-2021)

  Op 22 juni werd het "eilandcafé Vlieland duurzaam verwarmen" gehouden. Tijdens dit café hebben bewoners van Vlieland hun beleving met betrekking tot de kansen voor - en zorgen over de warmtetransitie met elkaar gedeeld.

 • Regelgeving vissen op zeebaars

  (18-08-2021)

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft ons geïnformeerd over de maatregelen rondom het vissen op zeebaars. Door de onderhandelingen (onder andere over visserij) tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk zijn de regels pas onlangs bekend.

 • Inschrijving woningen Boswijk van start

  (07-08-2021)

  Vanaf maandag 9 augustus 2021 is het mogelijk om, mits u 50 jaar of ouder bent, in te schrijven op een woning in de Boswijk. De inschrijfperiode voor de eerste toewijzingsronde bij de oplevering van de woningen, sluit op 6 september 2021 om 9:00 uur. Begin oktober zal dan bekend worden gemaakt aan wie een woning in de Boswijk wordt toegewezen.

  De woningen in de nieuwe Boswijk, waarvan de aanleg in volle gang is, zullen naar verwachting in april van 2022 worden opgeleverd. Voor de toewijzing is de economisch-maatschappelijke binding en de zorgvraag leidend. .

  Voor meer informatie, de toewijzingsprocedure, de brochure en het inschrijfformulier, klik HIER .

 • Schoolspullenpas aanvragen kan tot 14 september

  (21-07-2021)

  Heeft u een laag inkomen en gaan uw kinderen naar het voortgezet onderwijs, mbo of hbo? Dan kunt u een schoolspullenpas ter waarde van €60,- aanvragen. Daarmee kunt u schoolartikelen kopen bij winkels zoals Hema, Bruna, Primera maar ook Bristol.

  U kunt de schoolspullenpas aanvragen zolang de voorraad strekt, dus op is op. Aanvragen kan tot en met 14 september 2021. U kunt de pas gebruiken tot en met 30 september 2021.

  Aanvragen kan via www.samenvoorallekinderen.nl (kies in uw aanvraag voor de optie Onderwijs en selecteer Schoolspullenpas).

 • 'Digi-Taalhuis' van start in september (English below)

  (19-07-2021)

  In september start er op Vlieland een project dat is bedoeld voor iedereen die zijn of haar digitale vaardigheden en/of Nederlandse taalvaardigheden wil verbeteren:

  het Digi-Taalhuis.

 • Positief getest op Vlieland, wat nu?

  (14-07-2021)

  Ik ben op Vlieland en heb verkoudheidsklachten, wat moet ik doen?

  • Blijf zoveel mogelijk in uw vakantieverblijf op Vlieland

  • Maak een afspraak om u te laten testen via het landelijke afsprakennummer: 0800-1202.

  • De testlocatie is de huisartsenpraktijk aan de Molenglop 6.

  • Wacht de uitslag af.

  • Is de uitslag positief, dan zal de GGD contact met u opnemen voor het bron- en contactonderzoek.

  • Voor het vervolg zie hieronder.

 • Resultaten enquête Vlieland Duurzaam verwarmen.

  (08-07-2021)

  De resultaten van de enquête duurzaam verwarmen zijn beschikbaar. U heeft in mei via een online enquête mee kunnen denken over de verduurzaming van het verwarmen van onze huizen en gebouwen op Vlieland.

 • 80% Vlielandse bevolking vanaf 18 jaar gevaccineerd!

  (05-07-2021)

  Uit de weekcijfers van de GGD Fryslân blijkt dat ruim 80% van de Vlielander bevolking van 18 jaar en ouder zich nu volledig heeft laten vaccineren tegen COVID-19.

 • Tot € 100 retour met actie Regenton!

  (01-07-2021)

  Draag bij aan een betere benutting van regenwater en zuinig omgaan met drinkwater.

  Schoon leidingwater is voor iedereen van levensbelang. Onder Vlieland ligt een zoetwaterbel die we gebruiken voor ons schone drinkwater. Met onze zoetwaterbel moeten we zuinig omgaan zodat we ook in de toekomst voldoende schoon, eigen Vlielands drinkwater houden. Het is dus van belang om zuinig met drinkwater om te gaan en niet te gebruiken als het niet nodig is. Daarnaast kost het zuiveren van water veel geld en energie, en komt het onttrekken van grondwater op Vlieland niet ten goede aan de natuur.

 • Projecten geselecteerd voor bijdrage uit Natuur- en recreatiefonds

  (01-07-2021)

  De oproep om projecten of suggesties aan te dragen voor een bijdrage uit het Natuur- en recreatiefonds was een groot succes! Uit de 76 aangedragen projecten en/of suggesties zijn er 29 voorgedragen voor een bijdrage. Niet alles kon worden gehonoreerd omdat de waarde van alle aanvragen samen hoger lag dan er geld in het fonds beschikbaar is.

 • Ook jeugd van 12 - 17 jaar kan zich laten vaccineren!

  (30-06-2021)

  Helaas kwam het goede bericht van minister De Jonge van VWS voor onze eilander jeugd van 12 tot 17 jaar nét te laat om mee te draaien in de tweede vaccinatieronde op Vlieland.

 • Tweede vaccinatieronde 18-60 jaar op Vlieland

  (28-06-2021)

  Op dinsdag 29 en woensdag 30 juni is de GGD weer op Vlieland voor de tweede Pfizer vaccinatie voor inwoners van 18 tot 60 jaar.

  Wilt u een stempel in het gele boekje? Neem deze dan mee. Heeft u al twee vaccinaties? Dan kunt u op vertoon van uw vaccinatiebewijs deze dagen ook even langskomen voor een stempel.

 • Informatie voor zeevarenden

  (28-06-2021)

  Op de volgende website is informatie beschikbaar over het vaccineren tegen het coronavirus voor zeevarenden: KVNR Vaccinatieprogramma - Startpagina

 • Bestuur kampeerterrein Stortemelk neemt bestuur Sportcentrum Flidunen over

  (18-06-2021)

  Om het voortbestaan van het sportcentrum op Vlieland te waarborgen, is het bestuur van Flidunen per 1 april 2021 overgenomen door de Stichting Recreatiebelangen Vlieland, dat kampeerterrein Stortemelk exploiteert.

 • Tweede vaccinatieronde op Vlieland op dinsdag 29 en woensdag 30 juni

  (17-06-2021)

  Op 29 en 30 juni komt de GGD weer naar Vlieland voor de tweede vaccinatieronde tegen het coronavirus. U heeft het tijdstip voor uw afspraak al doorgekregen gelijk met de afspraak voor uw eerste prik.

 • Tegemoetkoming Uitwonende Studenten

  (17-06-2021)

  Ouders (of verzorgers) van uitwonende leerlingen tot en met 17 jaar die aan de wal studeren en wonen kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van maximaal € 163,82 per maand.

  Ook leerlingen van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) kunnen hiervoor zelf in aanmerking komen.

 • Maatregelen tegen overlast fietsen rond veerterminal en Loodsenpad

  (11-06-2021)

  Na een wijziging van de APV in september 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders op 24 november 2020 besloten een aanwijzingsbesluit vast te stellen om de overlast van te lang en verkeerd geparkeerde fietsen bij en rond de terminal en het Loodsenpad te beperken.

 • Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP

  (11-06-2021)

  Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat de personen in de lijst die als download onderaan dit bericht is gevoegd, niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basis Registratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

 • Extra steun uit Noodfonds voor kleine initiatieven

  (25-05-2021)

  De provincie Fryslân stelt geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld is bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis vergroten. Voorbeelden van kleine initiatieven zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken in de tuin van verzorgingshuizen.

 • Minister Ollongren sprak met Waddeneilanden over leefbaarheid

  (20-05-2021)

  Demissionair minister Kajsa Ollongren bracht woensdag 19 mei een werkbezoek aan de Waddeneilanden. Ze was als gast van de vijf Waddengemeenten op Ameland en sprak met inwoners en bestuurders over het thema leefbaarheid. Ook Commissaris van de Koning Arno Brok en gedeputeerde Avine Fokkens waren aanwezig op Ameland. De minister zag met eigen ogen hoe de eilanden plannen maken en initiatieven nemen om de leefbaarheid op peil te houden.

 • Gemeente Vlieland Youtubekanaal

  (12-05-2021)

  Gemeente Vlieland heeft nu een YouTubekanaal, klik op deze link.

  De uitzendingen van het afscheid van burgemeester Tineke Schokker en de installatie van burgemeester Michiel Schrier zijn hier terug te kijken.

 • Eind mei vaccinatie voor eilanders van 18 - 60 jaar

  (28-04-2021)

  Alle volwassen bewoners van de Friese Waddeneilanden onder de 60 jaar kunnen in de laatste week van mei een eerste vaccinatie tegen corona krijgen. GGD Fryslân komt direct na Pinksteren vanaf 25 mei naar de eilanden om met de huisartsen deze groep te prikken. Eerder al waren de eilanders van boven de zestig jaar en zorgmedewerkers aan de beurt.

 • Ontwerp Participatiebeleid Gemeente Vlieland

  (28-04-2021)

  Het college van burgemeester en wethouders, bijeengekomen in een vergadering op 16 maart 2021, heeft het besluit genomen in te stemmen met het ontwerp participatiebeleid. Dit beleidsstuk is vervolgens informeel met de raad besproken op 6 april 2021.

 • Koninklijke Onderscheiding

  (26-04-2021)

  Maandagochtend ontving Hans Gertsen op Vlieland een lintje uit handen van burgemeester Tineke Schokker.

 • Voorwaarden TONK-regeling versoepeld in Noordwest Friesland

  (26-04-2021)

  Inwoners van Vlieland die door corona en/of de corona-maatregelen meer dan 30% inkomstenverlies hebben, kunnen nu een tegemoetkoming uit de TONK-regeling aanvragen.

  TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling biedt tijdelijke financiële ondersteuning voor noodzakelijke woonlasten voor mensen die door de corona-maatregelen fors minder inkomsten hebben uit loon of uit een eigen bedrijf.

 • Donker waar mogelijk, licht waar nodig

  (16-04-2021)

  De gemeenteraad heeft in december 2020 besloten het beleidsplan openbare verlichting met als ondertitel “donker waar mogelijk, licht waar nodig” vast te stellen.

 • Subsidies uit het IMF voor projecten op Vlieland, eerste tender

  (16-04-2021)

  Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 13 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er ruim 191.762 euro naar leefbaarheids-projecten op de Friese eilanden. Voor Vlieland zijn er subsidieaanvragen gehonoreerd voor de volgende projecten:

 • IMF tweede tender: eilanders met goede projectideeën gezocht

  (16-04-2021)

  Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 19 april tot en met 20 mei 2021 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze tweede tender 1,4 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.

 • Plaatsing noodaggregaten Liander

  (09-04-2021)

  Van 12 tot 25 april zal Liander werkzaamheden uitvoeren op Vlieland. Dit om een oplossing te creëren voor de mogelijkheid dat wanneer er zich een storing aan de Wadkabel voordoet, waardoor een aggregaat wordt ingeschakeld, een eventueel overschot aan op het eiland opgewekte elektriciteit niet kan worden afgevoerd.

 • Oproep Waddenburgemeesters

  (08-04-2021)

  In een brief van 4 april aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s Fryslân en Noord Holland hebben de burgemeesters van de vijf Waddeneilanden gepleit voor het zo spoedig mogelijk openstellen van de terrassen, met inachtneming van de anderhalve meter-maatregel.

 • Ministerie BZK stemt in met benoeming nieuwe burgemeester

  (06-04-2021)

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft ingestemd met de benoeming van Michiel Schrier als burgemeester van Vlieland. Het Koninklijk Besluit is getekend en gepubliceerd door het Ministerie.

 • Ampullen aangespoeld

  (03-04-2021)

  Zaterdag 3 april is op het strand van Vlieland een aantal ampullen aangespoeld met daarin een antibioticum van het Duitse type Ceftriaxon HEXAL.

 • Regels parkeren in de Dorpsstraat

  (26-03-2021)

  De Dorpsstraat is alleen toegankelijk voor voertuigen die zijn voorzien van een geldige A-ontheffing of voor bedrijven van de wal met een tijdelijke (T-) ontheffing die ook geldig is voor de Dorpsstraat. Ook dan geldt er echter een parkeerverbod.

 • Breng je een bezoek aan de Wadden? Houd je aan de maatregelen

  (24-03-2021)

  Kom je naar Vlieland? Je bent van harte welkom. Met het voorjaar en feestdagen in aantocht, kan het druk worden op de overtochten naar de eilanden. Houd je alsjeblieft aan de coronamaatregelen bij de terminals en op de boot.

 • Aanvragen TONK regeling vanaf nu mogelijk

  (15-03-2021)

  De TONK-regeling is een tijdelijke financiële ondersteuning voor mensen die door de corona-maatregelen een inkomstenterugval van 30% of meer hebben. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

 • Financial support TONK now available

  (15-03-2021)

  Residents of Vlieland who have lost more than 30% of their income due to corona and / or the corona measures, can now apply for a contribution from the TONK scheme. TONK stands for Temporary Support Necessary Costs.

 • Voetpad naar vuurtoren nu 'Liesbeth Listpad'

  (12-03-2021)

  Het voetpad vanaf de rondweg om het dorp naar de vuurtoren op Vlieland is vernoemd naar de in 2020 overleden zangeres Liesbeth List.  Als eerbetoon aan de op Vlieland opgegroeide zangeres, besloot het college van burgemeester en wethouders de naam van dit pad te wijzigen van ‘Torenpad’ in “Liesbeth Listpad”.

 • Webinar Streekwerk Waddeneilanden 24 maart

  (12-03-2021)

  Mogelijkheden voor Friese eilandinitiatieven

  Het bruist op de eilanden van de initiatieven en ideeën; van groot tot klein. Deze eilandinitiatieven versterken de leefbaarheid op de Friese eilanden. Voor het realiseren van een initiatief is soms geld nodig, soms kunde en soms kennis. Er zijn een aantal nieuwe mogelijkheden binnen het Iepen Mienskipsfûns (IMF) die hierbij kunnen helpen. Daarnaast kan Doarpswurk op verschillende manieren ondersteuning bieden bij het realiseren van initiatieven.

 • Glas-in-loodraam Vlieland in Statenzaal onthuld

  (04-03-2021)

  De prachtige Statenzaal in het Provinciehuis in Leeuwarden bestaat 125 jaar. In de twaalf glas-in-loodramen die de Statenzaal rijk is, zijn de wapens van diverse Friese gemeenten te zien. Vlieland en Terschelling ontbraken echter, omdat de twee Waddeneilanden pas in 1942 bij Fryslân werden gevoegd.

 • Week van de AfvalHelden 1 t/m 7 maart

  (27-02-2021)

  De Week van de AfvalHelden is dé week waarin medewerkers uit de afvalbranche centraal staan. Medewerkers uit deze branche zijn essentieel voor het draaiende houden van de Nederlandse samenleving. 

 • De Regionale Energiestrategie (RES) en het energienetwerk van Fryslân

  (27-02-2021)

  Wereldwijd verandert het klimaat. Broeikasgassen, zoals CO₂, zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. Daarom hebben landen over de hele wereld afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot te verminderen. 

  Dat betekent dat we ook in Nederland zuiniger moeten omgaan met ons energieverbruik en zoveel mogelijk energie duurzaam gaan opwekken. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons én onze kinderen.

 • Enquête Sport en Bewegen

  (26-02-2021)

  Stagiair sportbeleid Pieter Kleinjan doet onderzoek naar hoe de gemeente Vlieland de openbare ruimte meer kan laten uitnodigen tot bewegen. In het kader van dit onderzoek wil hij graag uw mening horen! Op deze manier kunnen we samen het Vlielander sport- en beweegaanbod (nog) beter maken. Wij vragen iedereen, van alle leeftijden, om de vragenlijst die u HIER vindt, in te vullen.

  Onder degenen die de vragenlijst invullen worden de boeken ‘Koken op Vlieland’ en ‘Niemand kent Vlieland’ verloot.

 • Naam zorgvilla bekend

  (26-02-2021)

  Na een oproep van wethouder De Ruijter heeft een aantal inwoners en gasten namen ingezonden voor de twee grotere gebouwen binnen Boswijk. Het college heeft daaruit een keuze gemaakt. Voor de zorgvilla is de naam De Ton gekozen, omdat ‘ik ga naar De Ton’ of ‘ik werk in De Ton’ eigenlijk gevleugelde uitspraken zijn op Vlieland.

 • Brief Friese bestuurders aan ondernemers in Fryslân

  (26-02-2021)

  De coronacrisis heeft grote impact, ook op ondernemers. Velen komt het water steeds meer aan de lippen te staan. Zij maken zich zorgen en dat kunnen de Friese bestuurders goed begrijpen. In een brief gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio Fryslân richten zij zich tot de ondernemers in Fryslân. U leest de brief hier.

 • RES: Schone Energie in Fryslân met de Regionale Energiestrategie

  (24-02-2021)

  Wereldwijd verandert het klimaat. Broeikasgassen, zoals CO₂, zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. Daarom hebben landen over de hele wereld afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot te verminderen. 

 • Regelingen voor mensen met een laag inkomen // 2021

  (24-02-2021)

  Heeft u een bijstandsuitkering? Of een laag inkomen uit werk of een andere uitkering? Dan kunt u extra financiële bijdragen aanvragen. Als vergoeding voor bepaalde kosten, of als extraatje bovenop uw inkomen.

 • Regeling Reductie Energieverbruik voor koopwoningen

  (17-02-2021)

  De RRE is verlengd tot en met 31 december 2021. Het betreft een subsidie van maximaal 90 euro voor eigenaren van koopwoningen, ook vakantiewoningen vallen hieronder.

 • Michiel Schrier aanbevolen als nieuwe burgemeester van Vlieland

  (16-02-2021)

  Vanavond (16 februari 2021) heeft de gemeenteraad in een besloten vergadering het besluit genomen om de heer Michiel Schrier aan te bevelen als burgemeester van Vlieland.

 • Drukte bij callcenter voor vaccineren eilandbewoners

  (13-02-2021)

  Er is grote drukte bij het callcenter van GGD Fryslân voor eilandbewoners die bellen voor het maken van een vaccinatieafspraak op de eilanden.

 • Vaccinatie 60plussers Vlieland op woensdag 17 februari!

  (11-02-2021)

  Het vaccineren tegen het coronavirus van ouderen en zorgmedewerkers op de Waddeneilanden begint dinsdag 16 februari op Ameland. Onder leiding van de huisartsen gaan prikkers dan alle inwoners van 75 jaar en ouder en alle zorgmedewerkers die dat willen vaccineren. GGD Fryslân verzorgt de administratieve kant. Voor het maken van de afspraak krijgen bewoners een brief van de gemeente en zorgmedewerkers van hun werkgever. Zij kunnen vanaf zaterdag de afspraak inplannen via een belteam van GGD Fryslân. Het nummer staat in de brief.

 • vaccinatie 85-plussers vindt plaats op Vlieland

  (08-02-2021)

  Zoals al in de gemeentelijke nieuwsbrief "Uit het kastje" heeft gestaan, zal de vaccinatie van de inwoners van Vlieland op het eiland zelf plaatsvinden.

 • In dialoog met jeugd 12+

  (04-02-2021)

  Corona heeft impact op iedereen. Maar ook zeker op de pubers en jongvolwassenen. Je vrienden minder zien, niet naar school kunnen en geen stage kunnen lopen.

 • Aanvragen en verlengen eilander bootpas nu nog sneller door gebruik QR-code 

  (02-02-2021)

  Het verlengen van uw bootpas gaat sinds 1 februari nog sneller en gemakkelijker. Het hiervoor benodigde uittreksel bootpas wordt vanaf die datum namelijk verstuurd via  een digitale QR-code. Deze code heeft u al binnen één werkdag in huis

 • Welzijnsfunctie Uiterton tijdelijk elders ondergebracht

  (29-01-2021)

  Het kan niemand zijn ontgaan dat de Uiterton bijna leeg is. Afgelopen donderdag zijn als het goed is de bewoners naar de zorgvilla verhuisd en in de afgelopen tijd zijn ook alle bewoners van de lage vleugel naar een tijdelijke of permanente woning elders verhuisd.

 • Bewoners Uiterton Vlieland verhuizen naar nieuwe Zorgvilla

  (28-01-2021)

  Vandaag zijn de zeven bewoners van woonzorgcentrum de Uiterton verhuisd naar de prachtige nieuwe Zorgvilla. In de Zorgvilla zijn zeven appartementen voor verpleeghuiszorg. De Zorgvilla is de eerste stap in de realisatie van het plan Boswijk op Vlieland. De Boswijk vervangt het verouderde woonzorgcentrum De Uiterton.

 • Vaccinatie bewoners Friese Wadden op eilanden zelf

  (27-01-2021)
 • 27 sollicitanten voor burgemeesterspost Vlieland

  (19-01-2021)

  Op de vacature van burgemeester van Vlieland hebben 27 mensen gesolliciteerd. Het gaat om veertien vrouwen en dertien mannen. Twee van hen zijn jonger dan 40 jaar, vier zijn tussen de 40 en 50 jaar oud, veertien tussen de 50 en 60 en zeven zijn ouder dan 60. Van de gegadigden zijn er 21 lid van een politieke partij, de overige kandidaten zijn partijloos.

 • Nederland blijft in lockdown tot en met 9 februari

  (13-01-2021)

  Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft.

 • Meldpunt fouten in Overheidsregistraties van start gegaan

  (05-01-2021)

  In Nederland maken veel organisaties gebruik van overheidsregistraties. Daarin staan gegevens van burgers, bedrijven en organisaties centraal. Overheidsorganisaties gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om een uitkering te verstrekken, een verhuizing te verwerken of een rijbewijs uit te geven.

 • Uitkomsten enquête Omgevingsvisie: uw visie op de toekomst van Vlieland

  (22-12-2020)

  De uitkomsten van de eerder dit jaar gehouden enquête Omgevingsvisie Vlieland zijn in zijn geheel hier in te zien. Deze week lichten we er het volgende onderwerp uit.

 • Bericht van burgemeester Tineke Schokker (19-12-2020)

  (18-12-2020)

  Beste mensen

  December is voor mij ieder jaar de maand van licht en duisternis. De kortste dagen en dus veel duisternis. Prachtig omdat je bijvoorbeeld in heldere donkere nachten hier op Vlieland dan een fantastische sterrenhemel hebt. En ieder jaar is er vooral in december ook licht in de duisternis. ’s Avonds branden er allemaal lichtjes die ook op Vlieland weer overal zijn opgehangen. En die prachtig warm licht geven in de duisternis.

 • Nederland in lockdown tot en met 19 januari

  (15-12-2020)

  Nederland is vanaf dinsdag 15 december 2020 tot ten minste dinsdag 19 januari 2021 in de strengste lockdown tot nu toe. 

 • Bekendmaking intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân en intrekking aanwijzingsbesluit toezichthouders

  (03-12-2020)

  De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân  maakt bekend dat hij heeft ingetrokken de  “ Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020”.  
  De intrekking van de  Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020 treedt op 1 december 2020 in werking. 

  De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân  maakt tevens bekend dat hij heeft ingetrokken het “Aanwijzingsbesluit toezichthouders van 26 maart 2020”. 

  De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl  en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.
   

  Leeuwarden, 1 december 2020.

  De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,
  mr. S. van Haersma Buma

 • Bericht van wethouder Dick visser (17 oktober 2020)

  (16-10-2020)

  Corona en een gedeeltelijke lockdown op Vlieland

  Beste Vlielanders,

  Met zijn allen zijn we de zomermaanden goed doorgekomen, maar in september kregen we dan toch te maken met de eerste besmette Vlielanders. Dat geeft maar weer aan dat ook wij gewoon deel uitmaken van de grote wereld. Na de eerste positief op covid-19 geteste inwoner van Vlieland volgden er tot en met 14 oktober nog 10 positieve uitslagen. Gelukkig hebben we hier nog geen mensen die er ernstig ziek van zijn geworden.

 • Coronabesmettingen op Vlieland

  (09-10-2020)

  De eerste paar keer dat er een inwoner van Vlieland positief getest werd, gaf de GGD dit aan de gemeente door en de gemeente publiceerde hierover een bericht. De GGD is echter gestopt met het doorgeven van afzonderlijke gevallen. Op de website van de RIVM staat een kaart waarop per gemeente het aantal positief geteste inwoners wordt bijgehouden. U kunt hier zien hoeveel personen positief getest zijn. De actualiteit van die website loopt soms wel iets achter. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

 • Bericht van wethouder Elsje de Ruijter (3 oktober 2020)

  (02-10-2020)

  Lieve mensen,

  Afgelopen week kregen we bericht van de Veiligheidsregio dat op Vlieland een inwoner besmet is met COVID-19. Dat was schrikken! Tegelijkertijd realiseren we ons maar al te goed dat we niet in een geïsoleerde omgeving leven – en gelukkig maar. Onze bedrijvigheid gaat door, ondanks de beperkingen die de aanwezigheid van het virus iedereen oplegt. Er reizen gasten en werklui naar en van Vlieland, maar ook wij inwoners zelf reizen naar de wal en weer terug.

 • Mondkapje op in gemeentehuis

  (02-10-2020)

  Sinds 30 september geldt het dringende advies om binnen in openbaar toegankelijke ruimtes een mondkapje te dragen. Dit geldt dus ook voor het gemeentehuis op Vlieland. Daarom verzoeken wij vanaf nu elke bezoeker van het gemeentehuis om een mondkapje te dragen en bij binnenkomst handen te ontsmetten.

 • In totaal drie inwoners van Vlieland positief getest

  (01-10-2020)

  Er zijn nu in totaal drie inwoners van Vlieland positief getest op COVID-19, waarvan er twee aan de wal verblijven.

 • inwoner Vlieland positief getest op corona

  (28-09-2020)

  Een inwoner van Vlieland is afgelopen weekend positief getest op het corona-virus. De besmetting is vastgesteld door één van de Vlielandse huisartsen. De GGD is inmiddels een contactonderzoek gestart.

 • Tweede inwoner van Vlieland positief getest

  (28-09-2020)

  Een tweede inwoner van Vlieland is positief getest op COVID-19. Deze besmetting heeft geen verband met de eerste positief geteste inwoner. Uit het bron- en contactonderzoek is komen vast te staan dat deze tweede inwoner buiten het eiland het virus heeft opgelopen.

 • plaatsaanduiding wegwijzerpaddenstoelen

  (24-09-2020)

  Vóór de zomermaanden zijn alle Anwb-paddenstoelen vervangen door uniforme nieuwe exemplaren. Op de bordjes van deze nieuwe paddenstoelen staat telkens bovenaan de straatnaam waar u zich op dat moment bevindt.

 • Bericht van wethouder Dick Visser (28 augustus 2020)

  (28-08-2020)

  Beste Vlielanders,

  Nu het seizoen al aardig op zijn eind loopt en het weer wat rustiger begint te worden, kunnen we voorzichtig terugkijken op een redelijk goed verlopen vakantieperiode.

  Ondanks dat er door de huisartsen veel getest is op besmetting met het coronavirus hebben we tot nu toe één positief testresultaat. Vanmorgen werd mij nog gevraagd waarom hier niet meer over bekendgemaakt wordt. Ten eerste is de communicatie hierover de verantwoordelijkheid van de GGD en zijn we als gemeente ook afhankelijk van de informatie die we van hen krijgen.

 • Heb je klachten? Laat je testen..

  (21-08-2020)

  Ook op Vlieland moet je je laten testen als je klachten hebt die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus.
  Je hoeft niet te betalen voor de test.

  Heb je milde klachten die passen bij het coronavirus? Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak.

  • Maak een afspraak via CORONATEST.NL of bel het landelijke afsprakennummer 0800-1202.
  • Blijf thuis
  • Ga alleen naar buiten om je te laten testen

 • Eén positief getest persoon op Vlieland

  (16-08-2020)

  Op Vlieland is één persoon positief getest op COVID-19. Deze persoon, die als toerist met het eigen gezin op Vlieland verbleef, heeft inmiddels met speciaal vervoer het eiland verlaten om thuis in isolatie te gaan. De GGD is op dit moment bezig met het bron- en contactonderzoek.

 • Information for tourists

  (27-07-2020)

  Learn about the rules in The Netherlands and on the isle of Vlieland, and stay healthy

 • Bericht van wethouder Dick Visser ( 4 juli 2020)

  (03-07-2020)

  “Samen voor een goed zomerseizoen”

  Vandaag is het zover, de zomermaatregelen gaan in. Daarmee geven we elkaar de broodnodige anderhalve meter ruimte én zorgen we ervoor dat vakantiegangers veilig en onbezorgd van Vlieland kunnen genieten. Want we hebben er met zijn allen naar uitgekeken om weer gasten te kunnen verwelkomen op Vlieland. Om een zomer te gaan draaien die, binnen de corona-maatregelen, lijkt op de zomers die we gewend zijn. Misschien met net iets minder gasten en omzet dan normaal, maar minstens zo ontspannen, levendig en gezellig. En dat op zo’n manier dat niemand bang hoeft te zijn voor zijn of haar gezondheid.

 • Toelage uitwonende studenten

  (26-06-2020)

  Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van maximaal   €160,77 per maand.

  Het betreft de leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen. Ook studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) komen hiervoor in aanmerking.

  Bij een inkomen lager dan  € 36.088,27 Onderkant formulierontvangt u de maximale toelage. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag, dan neemt de tegemoetkoming met elke meerverdiende euro af.

  Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien dan toch een aanvraag in.

 • Per 1 juli gelden de volgende maatregelen

  (26-06-2020)

  Per 1 juli gelden de volgende maatregelen

  1,5 meter is altijd de norm

 • Digitale raadsvergadering 29 juni

  (24-06-2020)

  Op 29 juni a.s. zal de gemeenteraadsvergadering opnieuw digitaal plaatsvinden

  U kunt de raadsvergadering live volgen (in beeld en geluid) via internet via onderstaande link:

 • Bericht van wethouder Elsje de Ruijter (13 juni 2020)

  (13-06-2020)

  Lieve mensen,

  Steeds meer mensen lijken hun geduld een beetje te verliezen. Ze worden iets nonchalanter als het gaat om het navolgen van de maatregelen tegen corona. Aan de wal is zelfs met auto’s een Elfstedentocht gereden als protest tegen de social distancing. Hoewel ik best begrijp dat mensen zo langzamerhand de maatregelen een beetje beu zijn, vind ik dat je de naam van de tocht aller tochten niet voor zo’n actie mag misbruiken.

 • Bericht van wethouder Dick Visser ( 6 juni 2020)

  (05-06-2020)

  Beste Vlielanders,

  Langzaamaan wordt het weer wat drukker op ons eiland en kunnen we ook goed zien of de maatregelen die we tot nu toe hebben genomen ook effectief zijn. Rond Hemelvaartsdag moest hier en daar nog geïmproviseerd worden; met het Pinksterweekend ging het allemaal al een stuk gemakkelijker.

 • Maatregelen rond veerbootterminal

  (29-05-2020)

  Om de passagiersstroom vanaf de boten beter te kunnen reguleren en de voorschriften rond bijvoorbeeld het 1,5 meter afstand houden te kunnen naleven zijn in overleg met een aantal direct betrokkenen afspraken gemaakt over de inrichting en het gebruik van het havenplein.

   

 • Drukte-app ‘myVipe’

  (29-05-2020)

  Hoe vermijd je drukke plekken?

  Er is een app voor de mobiele telefoon ontwikkeld die o.a. een ‘druktekaart‘ van Vlieland heeft. Op de druktekaart kun je zien waar concentraties van mensen zijn. Deze worden 'live' aangegeven met blauwe stippen. Hoe meer mensen op een locatie zijn hoe blauwer de stip. Individuele telefoons zijn niet zichtbaar.

  Het gebruik van de App is gratis en anoniem. Op Vlieland is geen registratie nodig.
  De myVipe App is gratis beschikbaar in de Andoid-Playstore en de Apple Appstore onder de naam 'myVipe' (van Blackrat Software).

 • Bericht van burgemeester Tineke Schokker ( 30 mei 2020)

  (29-05-2020)

  Beste mensen,

  Zoals één van onze ondernemers van de week tegen me zei: ‘Het wordt weer wat normaler, er is wat reuring en we krijgen wat meer mensen in de winkels. Maar je weet ook dat we nog steeds voorzichtig moeten zijn’. Er komen zo langzamerhand wat meer toeristen en iedereen is bezig met maatregelen om zijn of haar onderneming corona-proof te maken en te houden.

  Datzelfde geldt ook voor de openbare ruimte. En dat is best een uitdaging, maar we werken er met z’n allen hard aan. Bij de veerterminal en op het havenplein is een hele nieuwe indeling gemaakt met een route voor de passagiers zodat het voor iedereen goed mogelijk is de 1,5m afstand te bewaren. Tijdens het Hemelvaartweekend bleek dat al behoorlijk goed te werken.

 • Stap voor stap - Wat kan wanneer?

  (29-05-2020)
 • Welkom Badgast

  (20-05-2020)

  In nauw overleg is en wordt er door de gemeente Vlieland, Staatsbosbeheer, Ondernemersvereniging Vlieland (OVV), Toeristische Platform Vlieland (TPV) en VVV Vlieland  gezocht naar oplossingen voor de knelpunten die de komst van (meer) toeristen naar het eiland teweeg kunnen brengen. Te denken valt dan aan het in banen leiden van voetgangersstromen en bijvoorbeeld andere opstellingen van terrassen. Om iedereen op de regels te wijzen die ook op Vlieland gelden wordt de bijgevoegde flyer (zowel als print als digitaal) verspreid.

  De boodschap aan onze gasten is “welkom in ons midden! We zijn blij dat je er bent. Maar houd je alsjeblieft ook hier aan de regels.”

 • Bericht van wethouder Elsje de Ruijter (16 mei 2020)

  (15-05-2020)

  Lieve mensen,

  Wie het nieuws volgt, zou soms bijna denken dat er alleen nog maar corona is. Alles staat op een of andere manier in een corona-schijnwerper. Dat is ook heel logisch, want alles hangt met elkaar samen. Toch zijn er ook zaken die minder belicht worden. Zaken die we wel belangrijk vinden, maar die even in een donker hoekje zijn komen te liggen.

 • Bericht van wethouder Dick Visser

  (10-05-2020)

  Beste Vlielanders,

  Terwijl ik dit schrijf is het donderdag, de dag na de toespraak van premier Rutte waarin versoepeling van de maatregelen afgekondigd werden.

  Dat betekent voor ons als eiland dat er weer een lichtpuntje aan de horizon is. Hotels waren al voorzichtig weer open gegaan, huisjes werden al weer meer bezet en binnenkort zullen daar ook een deel van de camping en jachthaven bij komen. Voorlopig zal dit een deel zijn omdat sanitairgebouwen nog dicht blijven en er dus privé sanitair in de tent of boot moet zijn.

 • Coronavirus: update 10 mei 2020

  (09-05-2020)

  Het coronavirus houdt veel mensen bezig. Verschillende organisaties werken samen om verspreiding van het virus te beperken. De gemeente Vlieland volgt daarbij de richtlijnen van de landelijke overheid en verzoekt iedereen dringend dit ook te doen. Volg hier de ontwikkelingen en de actuele zaken van dag tot dag:

 • Verslag bezoek CdK Arno Brok en gedeputeerde Avine Fokkens

  (09-05-2020)

  Op vrijdag 1 mei bracht de Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân de heer Arno Brok samen met gedeputeerde mevrouw Avine Fokkens een bezoek aan de gemeente Vlieland. Ze brachten dit bezoek om zich verder te verdiepen in de gevolgen van de coronacrisis op Vlieland.

 • Algemene richtlijnen sporten

  (01-05-2020)

  Alle sportaanbieders werken volgens een door hen opgesteld protocol, gebaseerd op de algemene richtlijnen die door de regering opgesteld zijn. De belangrijkste punten die voor iedereen gelden op een rij.

 • Glasvezelnetwerk op Vlieland

  (01-05-2020)

  Deze week is de eerste woning van het plan Zeester operationeel aangesloten op de glasvezelverbinding.

  Aankomende periode zullen er nog vele volgen.

  Omdat KPN Netwerk een open netwerk is kunt u kiezen uit vele providers, zowel privé als (klein-)zakelijk.

  Deze staan allen op de site www.kpnnetwerk.nl/providers/

 • Bericht van wethouder Elsje de Ruijter

  (01-05-2020)

  Lieve mensen,

  U maakt zich ongerust. Dat begrijpen we. Uw signalen nemen we zeer serieus. Als het binnen onze mogelijkheden ligt, doen we er iets mee. Is iemand anders daarvoor verantwoordelijk, dan nemen we het mee in een gesprek. Ambtenaren en college hebben bijna dagelijks contact met ondernemers, rederij, school, sportcentrum, huisartsen.

 • Extra steun uit Iepen Mienskipsfûns voor kleine initiatieven

  (30-04-2020)

  De provincie Fryslân stelt extra geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld komt uit het Iepen Mienskipsfûns. Per initiatief is maximaal € 500,- beschikbaar.
   
  Het geld is bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis vergroten. Voorbeelden van kleine initiatieven zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken in de tuin van verzorgingshuizen.

   

 • Staatssecretaris krijgt brandbrief over Waddeneilanden

  (24-04-2020)

  Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en Provincie Fryslân sturen vandaag een brandbrief aan staatssecretaris Keijzer. De brief benoemt de grote zorgen over de economie én leefbaarheid van de vijf Waddeneilanden.

  De eilander economie is vrijwel volledig afhankelijk van het toerisme. De effecten van de coronacrisis zijn voor de hele toeristische sector groot en ingrijpend. Op de eilanden komt daar nog bij dat alle sectoren en daarmee vrijwel de hele eilander gemeenschap wordt getroffen. Uiteraard gaat de eerste zorg uit naar de bedrijven die direct afhankelijk zijn van het toerisme. Het raakt ook de andere branches zoals de plaatselijke bakkers, slagers, supermarkten, taxibedrijven en fietsverhuur. En voor de langere termijn ook sectoren als bouwondernemingen en installatiebedrijven. Verder kunnen voorzieningen als zwembaden en musea alleen in stand worden gehouden door medegebruik van de toeristen.

 • Basisonderwijs 11 mei weer van start

  (24-04-2020)

  Directie en leerkrachten van De Jutter zijn heel blij dat de school weer open kan, maar met het oog op de veiligheid van leerlingen en het personeel zijn daar wel veel voorwaarden aan verbonden. Ouders hebben een uitgebreide brief ontvangen over maatregelen en lestijden. Ter informatie voor alle inwoners van Vlieland de belangrijkste maatregelen op een rij:

 • Bericht van burgemeester Tineke Schokker

  (24-04-2020)

  De zucht van Rutte

  Meer dan 7,5 miljoen mensen keken dinsdagavond naar de persconferentie van minister-president Rutte. Dat waren er meer dan die er destijds naar het huwelijk van onze koning en koningin keken. Wat had ik graag gewild dat het dinsdagavond om een dergelijke mooie gebeurtenis was gegaan waarvoor we met z’n allen voor de tv zaten.

 • Aan de Vlielandse jeugd

  (24-04-2020)

  Veel maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn tot en met 19 mei verlengd. Wat wel weer kan is dat kinderen en jeugd vanaf 29 april weer georganiseerd kunnen sporten in de buitenlucht. Voor de jeugd van 13-18 jaar onder voorwaarden, waaronder de 1,5 m afstand en alleen onder begeleiding.

 • Steffie

  (22-04-2020)

  Op de website www.steffie.nl worden moeilijke onderwerpen op een makkelijke manier uitgelegd. Ook over het onderwerp corona heeft Steffie nu een video met duidelijke uitleg gemaakt. Deze is te zien op corona.steffie.nl.

  De website is tot stand gekomen in samenwerking met de Rijksoverheid.

 • Maatregelen corona verlengd

  (21-04-2020)

  Uit de persconferentie van het kabinet op 21 april blijkt dat de meeste maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden verlengd tot en met 19 mei. Wel gaan de kinderopvang en de basisscholen weer open na de meivakantie en krijgen kinderen onder de 12 jaar meer mogelijkheden om te sporten. Voor de volledige stand van zaken rond de maatregelen van het Rijk klik op de volgende link:

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

 • Rookverbod van kracht

  (16-04-2020)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van artikel 2:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlieland (APV 2011) een rookverbod ingesteld vanaf zaterdag 18 april 2020. Dit in verband met de droogte van de afgelopen periode en de te verwachten droogte voor de komende tijd. Het verbod geldt vooralsnog voor onbepaalde tijd.

 • Nationale Bijentelling voor thuis

  (09-04-2020)

  Op zaterdag 18 april en zondag 19 april vindt de jaarlijkse Nationale Bijentelling plaats. Omrin, sinds februari 2019 aangesloten bij het Bijenpact van Silence of the Bees, organiseert en faciliteert een bijentelling voor het hele gezin in eigen tuin. Een leuke buitenactiviteit voor jong en oud, zonder contact met anderen te hebben.

 • Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân verlengd

  (06-04-2020)

  De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 2 april 2020” is vastgesteld. De noodverordening treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking.
  De verordening is hier terug te lezen.

  Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Fryslân en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

 • Bericht van de Uiterton

  (03-04-2020)

  Binnen de Uiterton gaat het goed. De bewoners genieten ondanks alles van de aandacht die ze krijgen via Facebook en kaartjes en van al het lekkers.

  Afgelopen dinsdag, met prachtig weer, heeft Sjoerd voor de Uiterton opgetreden! Niet alleen de bewoners hebben hiervan genoten, het optreden werd ook live op Facebook uitgezonden en er waren 100 volgers.

 • Bericht van Rederij Doeksen

  (03-04-2020)

  In aansluiting op de mededelingen van het kabinet op dinsdag 31 maart, verlengt Rederij Doeksen de eerder genomen maatregelen n.a.v. de coronacrisis tot en met 28 april. Alle maatregelen die zijn getroffen zijn raadpleegbaar op www.rederij-doeksen.nl/corona.

 • Ook goed nieuws

  (03-04-2020)

  Afgelopen weken is wel gebleken hoe inventief, medelevend en behulpzaam de Vlielanders zijn. Er ontstaan allerlei leuke acties en initiatieven om met elkaar deze crisis zo goed mogelijk door te komen.

  Een kleine greep hieruit:

 • Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 26 maart 2020

  (27-03-2020)

  Op 26 maart 2020 is een nieuwe noodverordening door de voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld. Met deze noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die de afgelopen periode door het kabinet zijn afgekondigd. Door de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân zijn onder meer de politie en toezichthouders van de gemeente aangewezen als diegenen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de noodverordening. 
  De formele bekendmaking  en de tekst van de verordening en het aanwijzingsbesluit zijn hier terug te vinden.

 • Update rond coronavirus (6)

  (26-03-2020)

  Op 23 maart heeft het kabinet verregaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Voorkomen dat veel mensen ziek worden en de zorg overbelast wordt heeft nu bij iedereen de hoogste prioriteit.

  Helaas heeft dit grote gevolgen voor ondernemers en ZZP’ers maar ook voor burgers die inkomsten missen en daardoor in de financiële problemen komen. Naast de zorgen over de gezondheid van familie en bekenden brengt dit ook nog eens financiële zorgen met zich mee.

  Het college van B&W heeft daarom besloten de volgende maatregelen te nemen met de intentie iedereen maximaal te ondersteunen en de ergste financiële klappen op te vangen.

 • Digitale loket van BZF geopend

  (25-03-2020)

  Loket geopend voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

  Vanaf woensdag 25 maart is het digitale loket van BZF geopend zodat ondernemers bij BZF terecht kunnen voor een voorschot op basis van de Tozo-regeling.

 • Zorg voor ouderen op Vlieland

  (25-03-2020)

  Op initiatief van de gemeente, VESV en Kwadrantgroep zijn oudere bewoners gebeld om te vragen hoe het met ze gaat en of ze iets nodig hebben. Het telefoontje is heel positief ontvangen. Op dit moment hebben de meesten nog geen extra hulp nodig en kunnen ze nog altijd terugvallen op hun dagelijkse routine en directe netwerk.

 • Bericht van de Uiterton

  (25-03-2020)

  Het gaat op dit moment goed met de zeven bewoners in De Uiterton. Ze moesten in het begin wel wennen aan de situatie. Inmiddels is de binnentuin door een paar vrijwilligers weer ingericht zodat de bewoners daar nu naar buiten kunnen om te genieten van het mooie weer.

 • Thuisonderwijs Vlielandse kinderen

  (25-03-2020)

  Het thuisonderwijs op de Jutter is inmiddels georganiseerd en de directie en leerkrachten zijn enorm trots op de inzet van leerlingen en ouders. 
  En wij als gemeente op de inzet van directie en leerkrachten om dit in zo’n korte tijd mogelijk te maken.

 • Dagelijks interview Veiligheidsregio

  (25-03-2020)

  Dagelijks geven Margreet de Graaf (directeur Publieke Gezondheid) en Wim Kleinhuis (Algemeen directeur) of een IZB-arts (Infectiebestrijding) een interview op Omrop Fryslân. Om 12.00 uur is het eerste interview te horen op de radio. Om 17.00 uur is het interview op TV. (17.30 radio)

 • Aangescherpte maatregelen per 23 maart

  (25-03-2020)

  De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Trailers en aanhangers

  (20-03-2020)

  Vorig jaar heeft de gemeente een aantal malen een opruim acties gehouden betreffende stalling trailers en aanhangers in het dorp en bedrijventerrein. Het aantal gestalde aanhangers loopt weer op, daarom een herhaalde oproep om de aanhangers weg te halen.
  In de bebouwde kom en op het bedrijventerrein geldt een parkeerverbod.

 • Update rond coronavirus

  (20-03-2020)

  UPDATE NR 4 VRIJDAG 20 MAART 2020

  Donderdag 19 maart is er geen update verschenen omdat er niet voor Vlieland specifiek nieuws te melden was. Vanaf nu publiceren we niet dagelijks een update maar alleen als er nieuws te melden is.

  Wijziging afvalinzameling

  Vanwege een veel geringer aanbod van (bedrijfs-)afval worden de tijden waarop het afval wordt ingezameld vooralsnog gewijzigd en geconcentreerd op één dag, namelijk op de donderdag. Mocht u buiten het dorp wonen dan kan het zijn dat uw afvalcontainer pas de volgende ochtend geleegd wordt.

 • Dagelijkse update rond coronavirus

  (17-03-2020)

  Update d.d. 17 maart vanuit de gemeente Vlieland inzake de gevolgen van het coronavirus.

  Grip 4
  Vanwege de crisis door de besmettingen met het coronavirus is er opgeschaald naar Grip4, een crisis die meerdere gemeenten treft. Dat betekent dat de Veiligheidsregio, alle gemeenten, politie, alle zorgorganisaties gebundeld in de GHOR, en de GGD intensief samenwerken om de belangrijkste informatie uit te wisselen en de crisis aan te pakken. Alle Friese burgemeesters werken binnen de crisisorganisatie ook samen om de bestrijding van de crisis aan te sturen. Daarmee kunnen ze alle bewoners effectiever ondersteunen. De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, de heer Sybrand Buma, heeft de leiding.

 • Noodverordening van kracht

  (17-03-2020)

  Op 16 maart 2020 is een noodverordening door de voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld. Met deze noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die de afgelopen dagen door het kabinet zijn afgekondigd. Door de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân zijn onder meer de politie en toezichthouders van de gemeente aangewezen als diegenen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de noodverordening. 

 • Informatie over het coronavirus

  (14-03-2020)

  De gemeente krijgt dagelijks een update van de Veiligheidsregio Fryslan over de verspreiding van het coronavirus en de te nemen maatregelen. Ook is er contact met de Veiligheidsregio over de specifieke situatie van de Waddeneilanden en de veerverbindingen (actuele info op www.rederij-doeksen.nl). Op dit moment zijn er geen speciale maatregelen van kracht voor de Waddeneilanden.
  Natuurlijk gelden wel de op 12 maart door het Rijk afgekondigde maatregelen.

 • Informatie over het Coronavirus

  (28-02-2020)

  Het Coronavirus leek eerder nog erg ver weg maar heeft inmiddels Nederland bereikt. We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent en weet waar u uw vragen kunt stellen.

  Binnen Friesland houdt GGD Fryslân de ontwikkeling goed in de gaten. Zij adviseert het volgende: bent u in een van de besmette gebieden geweest en heeft u koorts en luchtweg-klachten (zoals hoesten of kortademigheid)? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

 • Gladheidbestrijding

  (15-11-2019)

  Het college van B&W heeft een nieuw gladheidsbestrijdingsplan 2019-2022 vastgesteld.

  De strooiroute is aangepast en er is rekening gehouden met de komst van de nieuwe zorgbuurt. Ook is de strooiroute versobert, alleen de doorgaande routes en knelpunten worden gestrooid omdat de gladheid op Vlieland meestal maar van korte duur is.

  De buitendienst van de gemeente rijdt voor de gladheidbestrijding altijd een vastgestelde route, dit zijn in eerste instantie de doorgaande wegen. Pas na aanhoudende gladheid worden de overige wegen gestrooid.

 • wet- en regelgeving rond drone-gebruik in Nederland

  (24-05-2016)

  Drones zijn op afstand bestuurde, onbemande vliegtuigen of helikopters. De populariteit van drones groeit snel. De overheid wil ongelukken met drones zo veel mogelijk voorkomen. Zowel in de lucht als op de grond. Voor een bestuurder van een drone gelden daarom de volgende regels (Regeling modelvliegen (21/9/2015):

Archief