Aan de Vlielandse jeugd

Veel maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn tot en met 19 mei verlengd. Wat wel weer kan is dat kinderen en jeugd vanaf 29 april weer georganiseerd kunnen sporten in de buitenlucht. Voor de jeugd van 13-18 jaar onder voorwaarden, waaronder de 1,5 m afstand en alleen onder begeleiding.

Na het weekend is er meer bekend over de mogelijkheden om te sporten op Vlieland. De sportaanbieders en verenigingen zijn druk bezig om in kaart te brengen wat er georganiseerd kan worden. Dit betekent dat alle andere maatregelen nog steeds blijven gelden.
We begrijpen dat we nogmaals een periode veel van jullie gaan vragen en dus nog een keer de oproep moeten herhalen:

blijf zoveel mogelijk thuis en ga niet in groepjes chillen

waarom?
ok al loop je zelf minder (minder, niet geen) risico heel erg ziek te worden, je kunt het virus wel verspreiden. Andere mensen, waaronder een grote groep ouderen op ons eiland, kunnen daardoor WEL heel ziek worden en zelfs overlijden.

OOK als jij geen direct contact met hen hebt, want jouw gezinsleden hebben dat misschien wel.

De regels:

Houd je aan de regel van 1,5 meter afstand.
Je ophouden in groepjes van meer dan 2 personen is verboden.

handhaving:
Vanaf nu gaat er door politie als volgt gehandhaafd worden.

  1. Je krijgt een waarschuwing en je ouders worden middels een brief geïnformeerd.
  2. Bij herhaling krijg je een boete. Voor 13- t/m 17-jarigen is de boete 95 euro, voor 18 jaar en ouder is het 390 euro. Ben je ouder dan 18 jaar, dan leidt de boete tot een aantekening op je strafblad.

aan de ouders:
Van u vragen we nog steeds uw kinderen zo veel mogelijk thuis te houden en hen te wijzen op de risico’s.
Als dit voor u lastig is, kunt u voor hulp en advies terecht bij het gebiedsteam. Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur, tel. 06 15249717.
Ook kunt u met vragen en/of zorgen contact opnemen met de GGD tel. 088 22 99 444.

aan anderen:
Maak elkaar attent op de maatregelen en ontvang een aanwijzing met respect. Maak bij overtredingen van groepsvorming melding bij de politie, tel. 0900-8844. Op heterdaad: 112.

Laten we allemaal ons steentje bijdragen om te zorgen dat we het coronavirus onder controle blijven houden