Aangescherpte maatregelen per 23 maart

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
  • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
  • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
  • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
  • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
  • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
  • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
  • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
  • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
  • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Maatregelen op Vlieland

alle evenementen afgelast
Tot 1 juni zijn alle evenementen afgelast. De Vuurtorenloop en Here Comes the Summer gaan niet door.

wijziging afvalinzameling
Het bedrijfsafval en het huishoudelijk afval wordt maar één maal per week ingezameld, op donderdag.
Mocht u buiten het dorp wonen dan kan het zijn dat uw afvalcontainer pas de volgende ochtend geleegd wordt.

Het kantoor van de gemeentewerf is voor publiek gesloten. Telefoonnummer opzichter: (06) 5134 9316.

vergaderingen college van B&W
Het college heeft besloten vanaf nu via videoconferencing met elkaar te overleggen en blijft dit vooralsnog dagelijks doen.

openstelling gemeentehuis
Het gemeentehuis is geopend maar u dient vooraf een afspraak te maken als u langs moet komen via tel.nr. (0562) 452700. Wij verzoeken u om, als het mogelijk is  zaken telefonisch of per mail (info@vlieland.nl) te regelen.

Veerdiensten
De boot vaart twee maal per dag met 1/3 van de capaciteit. Reizen wordt afgeraden maar als u toch met de boot                moet is het raadzaam om te reserveren.

Kampeerterrein Stortemelk
De opening van de camping is uitgesteld tot 1 juni

Aanloophaven Vlieland
De jachthaven is vooralsnog gesloten voor gasten.

patiëntenvervoer in geval van Covid-19
Mocht op Vlieland iemand besmet worden met het coronavirus en naar het ziekenhuis moeten, dan wordt hiervoor rederij Noordgat van Terschelling ingezet.