Aankondiging voornemen last onder bestuursdwang

Dit item is verlopen op 12-08-2019.

Op woensdag 10 juli heeft er in samenwerking met onze boa’s/toezichthouders een handhavingsactie plaatsgevonden op onder andere het bedrijventerrein van Vlieland. De actie was gericht op overtredingen van bepalingen uit de artikelen 2:10, 5:5 en 5:6 van de APV Vlieland. Daarbij gaat het om zakenals het stallen van materialen op en aan de openbare weg (art 2:10) , het parkeren van voertuigwrakken (art 5:5) of het parkeren van aanhangers, trailers, caravans etc. op plaatsen waar dat niet is toegestaan (art 5:6). Alle voertuigen en materialen waarbij overtredingen zijn geconstateerd zijn gelabeld en de eigenaren hebben 5 dagen de tijd gekregen de materialen of aanhangers e.d. van de openbare weg te verwijderen.
 

Op woensdag 17 juli heeft er een her-controle plaatsgevonden en het was goed om te zien dat meerdere aanhangers en materialen inmiddels van de openbare weg waren weggehaald.
Voor zover er door de eigenaar geen voldoende actie was ondernomen zijn de aanwezige aanhangers en materialen opnieuw gelabeld en kan de overtreder binnenkort een schrijven van de gemeente tegemoet zien waarmee een last onder bestuursdwang wordt aangekondigd.

In een aantal gevallen zijn de eigenaren niet bekend bij de gemeente Vlieland. Middels deze publicatie worden zij geïnformeerd over de geconstateerde overtreding en verzocht hun eigendommen van de openbare weg te verwijderen.
Via deze onderstaande is na te lezen om welke aanhangers en materialen het gaat.
Handhaving