Algehele ontheffing op het verbod van het plukken van cranberry’s

Dit item is verlopen op 08-10-2017.

Namens het college van B&W is op 5 september 2017 besloten Algehele ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 4:20 derde lid van de APV Vlieland 2011 van het  verbod tot het plukken of bij zich hebben van cranberry’s zoals gesteld in artikel 4 van het aanwijzingsbesluit APV Vlieland 2011 onder de voorwaarde dat:

- de ontheffing geldt voor de periode van 15 september 2017  tot en met 31 december 2017
- het plukken is alleen toegestaan tussen 9.00 en 18.00 uur.

Voorschriften Staatsbosbeheer

Aan het plukken van cranberry’s worden door de grondeigenaar, Staatsbosbeheer, voorschriften verbonden. Op grond van deze voorschriften geldt dat:

- inwoners van Vlieland een op naam gestelde vergunning kunnen aanvragen bij Staatsbosbeheer voor het werken met een kambak, geldig van 15 september – 31 december 2017. Kosten: € 6,00 per persoon (inclusief btw)
- met deze vergunning maximaal 100 kg geplukt mag worden en bij bereiken van dit maximum de vergunning ingeleverd moet worden
- niet met de kambak mag worden geplukt op de volgende terreinen (met bordjes aangegeven):
- het cranberryveld langs de Postweg ten oosten van Bomenland
- het heideveld ten zuidoosten van Stortemelk
- het veld langs het Ankerpad/Kantonnierspad ten zuidwesten van de ruiterroute
- commerciële pluk is toegestaan onder de aanvullende voorwaarde, dat een vergunning mede moet zijn ondertekend door de eigenaar van het bedrijf die de commerciële pluk regelt.

Uiteraard blijven de normale regels voor verkeer en toegankelijkheid van terreinen van kracht. Vergunningen om cranberry’s te plukken (commercieel en niet commercieel) worden uitsluitend uitgegeven van 12 t/m 14 september en van18 t/m 20 september tussen 9.00 en 10.00 uur in het kantoor van Staatsbosbeheer, Dennenlaan 4.