Algehele ontheffing van het verbod van het plukken van cranberry’s

Dit item is verlopen op 01-10-2019.

Namens het college van B&W is op 5 september 2019 besloten Algehele ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 4:20 derde lid van de APV Vlieland 2011 van het verbod tot het plukken of bij zich hebben van cranberry’s zoals gesteld in artikel 4 van het aanwijzingsbesluit APV Vlieland 2011 onder de voorwaarde dat:

- de ontheffing geldt voor de periode van 15 september 2019 tot en met 30 november 2019;

- het plukken is alleen toegestaan tussen 9.00 uur en 18.00 uur.
 

Voorschriften Staatsbosbeheer
Aan het plukken van cranberry’s worden door de grondeigenaar, Staatsbosbeheer, voorschriften verbonden. Op grond van deze voorschriften geldt dat:

inwoners van Vlieland een op naam gestelde vergunning kunnen aanvragen bij Staatsbosbeheer voor het werken met een kambak, geldig van 15 september tot en met 30 november 2019. Kosten: € 6,00 per persoon (inclusief btw)

met deze vergunning maximaal 100 kg geplukt mag worden en bij bereiken van dit maximum de vergunning ingeleverd moet worden

niet met de kambak mag worden geplukt op de volgende terreinen (met bordjes aangegeven):

het cranberryveld langs de Postweg ten oosten van Bomenland

het heideveld ten zuidoosten van Stortemelk

ten westen van het Pad van 6 (pad naar strandovergang Posthuys)

het veld langs het Ankerpad/Kantonnierspad ten zuidwesten van de ruiterroute

commerciële pluk is toegestaan onder de aanvullende voorwaarde dat een vergunning mede moet zijn ondertekend door de eigenaar van het bedrijf die de commerciële pluk regelt.

Uiteraard blijven de normale regels voor verkeer en toegankelijkheid van terreinen van kracht. Vergunningen om cranberry’s te plukken (commercieel en niet-commercieel) worden uitsluitend uitgegeven op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 september tussen 8.00 en 10.00 uur in het kantoor van Staatsbosbeheer.