AV Frieso: een aanvullende zorgverzekering voor inwoners van Vlieland met een laag inkomen en hoge zorgkosten

Heeft u een laag inkomen en ieder jaar hoge zorgkosten? Dan is de aanvullende zorgverzekering Frieso (AV Frieso) van De Friesland misschien voordelig voor u. Deze verzekering biedt een brede dekking en u krijgt korting op de premie. De gemeente betaalt namelijk een deel van de premie voor u.

Voorwaarden
U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering AV Frieso als:

  • u tenminste 18 jaar oud bent
  • u in de gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke woont
  • u een inkomen heeft dat lager of gelijk is aan 130 % van de bijstandsnorm geldend voor uw woonsituatie. Hoe hoog uw inkomen mag zijn kunt u nalezen op www.sozawe-nw-fryslan.nl/av-frieso
  • u een basisverzekering heeft afgesloten bij De Friesland.

Premie en dekking
In 2022 is de premie voor de basisverzekering met de AV Frieso €181,15 per maand. Uw gemeente betaalt van dit bedrag per maand €27,38 voor u. U betaalt zelf €153,77 per maand voor de AV Frieso. Voor alle zorgverzekeringen geldt dat uw kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd zijn. De AV Frieso heeft een brede dekking, wat er precies vergoed wordt vanuit de AV Frieso kunt u lezen op de website van De Friesland: www.defriesland.nl/frieso

Aanmelden voor de AV Frieso
Heeft u al een basisverzekering bij De Friesland? Dan kunt u zich het hele jaar door aanmelden voor de AV Frieso. Heeft u nog geen basisverzekering bij de Friesland? Meldt u zich dan aan vóór 1 januari 2022.
Aanmelden voor de AV Frieso kan op de volgende manieren:

Heeft u vragen?

  • Vragen over de vergoedingen van AV Frieso? Dan kunt u bellen met De Friesland: 058-291 3131
  • Vragen over het aanmelden voor de AV Frieso? Dan kun u contact opnemen met De Dienst via 0517-380 200 of contact@sozawe-nw-fryslan.nl