Basisonderwijs 11 mei weer van start

Directie en leerkrachten van De Jutter zijn heel blij dat de school weer open kan, maar met het oog op de veiligheid van leerlingen en het personeel zijn daar wel veel voorwaarden aan verbonden. Ouders hebben een uitgebreide brief ontvangen over maatregelen en lestijden. Ter informatie voor alle inwoners van Vlieland de belangrijkste maatregelen op een rij:

Algemeen
De kinderen krijgen les in hun eigen lokaal. Leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten worden ingezet om waar nodig de groepen te verkleinen en te verspreiden. Naast het reguliere onderwijsaanbod is er voor de kinderen van groep 3 t/m 8 op maandag tot en met donderdag een uur sport verzorgd door het team van Flidunen. Dit gebeurt uiteraard buiten.

Hygiƫne
Op het voor- en achterplein komen mobiele wasbakken te staan. Voordat kinderen de school in mogen moeten ze eerst hun handen wassen. Na binnenkomst hangen de kinderen hun jas op en gaan gelijk naar de klas.

De schoonmaak maakt dagelijks toiletten, deurkrukken, tafels, kranen enzovoort schoon. Gedurende de dag worden er tussenrondes gemaakt. Iedere groep krijgt zijn eigen toiletgroep toegewezen. Groep 1/2/3 gebruikt het toilet bij de basisschool, groep 4/5 het toilet in de aula en groep 6/7/8 het toilet in de bibliotheek. De deuren in school blijven open, zodat die niet onnodig aangeraakt hoeven te worden.

Het personeel van de school zal de kinderen regelmatig wijzen op het wassen van handen. Het drogen van handen gebeurt met papier.

Leerlingen
Als een kind ziek is, hoe gering ook, moet het thuis blijven.

Ouders
Ouders mogen helaas de school niet in. Vanaf groep 4 wordt ouders die hun kind brengen gevraagd om op ruime afstand van de ingang van de school afscheid te nemen.

Natuurlijk mogen ouders van kinderen van groep 1/2/3 hun kinderen brengen. Via het hek aan de kant van het politiebureau kunnen zij het plein betreden, via het hek bij de kinderopvang kunt u het plein verlaten, hiermee wordt gezorgd voor een goede doorstroming en wordt zoveel mogelijk contact vermeden. Oudergesprekken worden alleen via digitale middelen gevoerd.

Personeel
Voor het personeel geldt dat zij bij ziekte thuis moeten blijven, na lestijd moet het personeel ook zo snel mogelijk het gebouw verlaten. Overleggen vinden plaats via Hangouts.

De kinderen krijgen op 6 en 7 mei nog op afstand les, zoals dat de afgelopen periode ook ging. Vanaf 11 mei staan de deuren weer open voor de leerlingen van de basisschool.