Begroting Gemeente Vlieland 2022 vastgesteld

Op 25 oktober is door de gemeenteraad de Programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming vastgesteld. U kunt de Programmabegroting onderaan deze pagina als pdf-bestand downloaden.