Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 10 augustus 2020

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân  maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de 

“Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 10 augustus 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 10 augustus 2020 treedt op 10 augustus 2020 in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl  en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Harlingen, 8 augustus 2020.

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

W.R. Sluiter