Bericht van burgemeester Tineke Schokker

De zucht van Rutte

Meer dan 7,5 miljoen mensen keken dinsdagavond naar de persconferentie van minister-president Rutte. Dat waren er meer dan die er destijds naar het huwelijk van onze koning en koningin keken. Wat had ik graag gewild dat het dinsdagavond om een dergelijke mooie gebeurtenis was gegaan waarvoor we met z’n allen voor de tv zaten.

Ook voor ons als inwoners van Vlieland was het dinsdagavond een spannend moment. Krijgen we wat meer ruimte, mogen we binnenkort weer hopen op de komst van toeristen, kunnen de kinderen, kan onze jeugd weer naar school, mag er weer bezoek komen bij de inwoners van de Uiterton en nog veel meer vragen.

De zucht van Rutte aan het begin van z’n verhaal was veelzeggend. Hij sprak over de enorme worsteling die hij had bij het vaststellen van de maatregelen. Zijn woorden waren duidelijk en heftig. We zijn er nog niet. Een moeilijke boodschap om te brengen en ook om te ontvangen. We hebben allemaal ons best gedaan om ons te houden aan alle regels. En de coronacijfers laten een voorzichtig positief beeld zien. Maar premier Rutte kon toch niet anders doen dan aangeven dat we er nog niet zijn. En dat we moeten volhouden.

Het college heeft iedere dag corona-overleg om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de door het rijk afgekondigde maatregelen. En daarmee voor u als inwoners van Vlieland de beste keuzes te maken binnen de kaders die het rijk heeft aangegeven. En dat voelen we bijna voortdurend als een spagaat.

Voor ons als Waddeneiland, dat bestaat van het toerisme, zijn de uitdagingen gigantisch. Hoe blijf je als ondernemer overeind nu er amper toeristen zijn? En dat niet even, maar al weken lang. De oproep van premier Rutte: “Blijf thuis” is duidelijk. Maar voor Vlieland, dat voor 100% afhankelijk is van het toerisme, is het effect rampzalig.

Met de collega’s van de andere eilanden en met onder meer ondernemers op ons eigen eiland overleggen we hoe er binnen de kaders van deze maatregelen ruimte gevonden kan worden.

Ook met de provincie is er minstens één keer per week overleg. Samen met de provincie brengen we in Den Haag de specifieke problemen die het coronavirus voor de Waddeneilanden oplevert voor het voetlicht. We vragen daarbij om van de landelijke regelingen maatwerk te maken voor de Waddeneilanden. De provincie onderzoekt tevens welke provinciale regelingen toepasbaar zijn voor onze ondernemers.

Dat de (landelijke) regelingen snel in werking moeten treden is duidelijk. Immers, de nood onder ondernemers is erg hoog. Het Rijk doet er alles aan om de regelingen die zijn aangekondigd zo snel mogelijk in werking te stellen. Vorige week is onder meer de TOGS-regeling, de eenmalige gift van € 4000 gestart: diverse ondernemers hebben dat bedrag overgemaakt gekregen. Maar helaas vallen er ook nog ondernemers niet onder deze regeling. Ook daarvoor hebben wij op meerdere wijzen aandacht gevraagd in Den Haag. Naar onze mening is de eilandeconomie namelijk significant anders dan landelijk.

De coronamaatregelen zijn noodzakelijk, maar vragen veel van ons allemaal. Ik vind het bemoedigend hoe u, hoe jij creatieve oplossingen bedenkt om zo goed mogelijk om te gaan met deze situatie. Koningsdag vieren zoals we dat ieder jaar doen op Vlieland zit er niet in. Maar dankzij de Oranjevereniging gaat Koningsdag op Vlieland zeker niet ongemerkt voorbij. En de op Vlieland altijd indrukwekkende 4 mei herdenking gaat dankzij de organisatoren in aangepaste vorm (voornamelijk digitaal) door.

Van dag tot dag bekijkt de regering hoe de situatie zich ontwikkelt en of er maatregelen moeten of kunnen worden bijgesteld. Dat betekent dat wij als college ook iedere dag (digitaal) overleg hebben om steeds zo snel mogelijk te kunnen inspelen op de uitkomsten van het regeringsberaad. We zijn er nog niet, maar er komt een moment waarop premier Rutte de persconferentie niet begint met een diepe zucht, maar met een lach op zijn gezicht omdat we ons met elkaar door deze moeilijke periode heen hebben geknokt.

Tot het zover is: houd vol en blijf elkaar steunen!