Bestuur kampeerterrein Stortemelk neemt bestuur Sportcentrum Flidunen over

Om het voortbestaan van het sportcentrum op Vlieland te waarborgen, is het bestuur van Flidunen per 1 april 2021 overgenomen door de Stichting Recreatiebelangen Vlieland, dat kampeerterrein Stortemelk exploiteert.

Per 1 april heeft Sportcentrum Flidunen een geheel nieuw bestuur gekregen. De bestuursleden van Stichting Rekreatiebelangen Vlieland (SRV) zijn per 1 april 2021 ook de bestuursleden van Sportcentrum Flidunen. Het sportcentrum biedt onderdak aan een fitnessruimte, zwembad, sporthal, schoolsport en kantine. Deze bestuurswissel versterkt de samenwerking in de exploitatie van zowel kampeerterrein Stortemelk als Flidunen. Deze ontwikkeling volgt op de intentieverklaring die beide partijen in juli 2020 sloten.

Ook is er voor de komende vijf jaren een subsidierelatie vastgelegd tussen de gemeente en Flidunen. Dit waarborgt de continuïteit en het voortbestaan van Flidunen. Het uiteindelijke doel van deze verregaande samenwerking is de overname van het sportcentrum door de SRV. Jaarlijks zullen er twee bestuurlijke overleggen plaatsvinden waarin de overname structureel op de agenda zal staan.

De samenwerking tussen deze partijen kent ook een groot praktisch voordeel. Zo kan er personeel worden uitgewisseld in de zomerperiode en kan er gebruik worden gemaakt van de expertise van de SRV om de exploitatie van Flidunen te verbeteren.

Directeur Jan van der Veen: “De samenwerking tussen de SRV en Flidunen was er al, maar zal door de overname van het bestuur alleen maar verder intensiveren. Wij kijken er naar uit om met elkaar mooie dingen voor Vlieland en haar bezoekers te organiseren.”

De subsidieovereenkomst werd ondertekend door de burgemeester en het bestuur van de SRV.

Op de foto van links naar rechts: gemeentesecretaris Anne Idema, voorzitter bestuur SRV Cees Potiek, directeur van kampeerterrein Stortemelk Jan van der Veen, adjunct directeur Jeltsje Osinga-Groenhuis en burgemeester Michiel Schrier.