Bijdrage hoge energiekosten

De Rijksoverheid stelt geld beschikbaar om mensen met een laag inkomen een bijdrage te geven in de hoge energiekosten. Deze bijdrage zal via de gemeenten worden verstrekt.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de gemeenten dit moeten gaan uitvoeren, hier wordt aan gewerkt. Zodra het mogelijk is om de bijdrage aan te vragen, zullen we u hiervan via de nieuwsbrief, website en sociale mediakanalen van de gemeente Vlieland op de hoogte stellen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.