Boswijk

Dit item is verlopen op 02-08-2019.

Dat de bouw van Boswijk niet volgens onze eerste planning loopt is duidelijk. Of en wanneer we verder kunnen, hangt af van verschillende zaken. Zo moest de gemeente met de aannemer afspraken maken over de kosten en de uitvoering. Dat is na een aantal goede gesprekken gelukt. De aannemer heeft fors in de kosten gesneden en de gemeente heeft opnieuw zijn eigen kosten berekend. Vervolgens moest het duidelijk zijn dat de Kwadrantgroep, die de zorg levert in de Uiterton en dat ook gaat doen in Boswijk, met het plan verder wil gaan. Daarover hebben we afgelopen vrijdag gesproken en ook daarover zijn we het eens. Twee grote struikelblokken zijn daarmee uit de weg geruimd.

Maar…  we zijn er nog niet! Alle stukken waarover de gemeenteraad nu een beslissing moet nemen, moeten op instemming van de Raad van Toezicht van de Kwadrantgroep kunnen rekenen. Ook de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad willen hun advies daarover geven. Daar gaat nog de nodige tijd overheen. We hopen dat in oktober de Raad van Toezicht de stukken goedkeurt. Pas dan kunnen we met de stukken naar onze gemeenteraad. Zonder de medewerking van de Kwadrantgroep kunnen we immers wel woningen bouwen, maar geen zorg leveren aan de mensen die dat nodig hebben. Verhuizing in oktober uit de Uiterton naar een tijdelijke woning hoeft dus nog niet.

Koffie-uur
Het koffie-uur stond in de agenda voor 25 juli. Omdat de beide ambtenaren die zich met Boswijk bezig houden afwezig zijn, wordt het verplaatst naar:
1 augustus. 10.00 uur koffiekamer Uiterton. Koffie-uur met gelegenheid tot vragen stellen over Boswijk. En we doen er wat lekkers bij!