Carbidschieten tijdens de jaarwisseling

Dit item is verlopen op 01-01-2017.

Ook op Vlieland wordt op 31 december, rond de jaarwisseling met carbid geschoten.
Het gebruik van carbid is echter slechts onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
Het college vindt  veiligheid  belangrijk en we willen u dan ook wijzen op de onderstaande regels, zoals opgenomen in artikel 2:73A van de APV Vlieland 2011, die gelden voor carbidschieten.

 1. Het carbidschieten mag alleen plaatsvinden op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari, 02.00 uur.
 2. Het afschieten mag enkel plaatsvinden op (particulier) terrein buiten de bebouwde kom. De plaats vanwaar geschoten wordt, is gelegen:
  op een afstand van tenminste 100 meter van woningen
  op een afstand van tenminste 300 meter van gebouwen, bouwwerken of andere voorzieningen waarbinnen dieren verblijven.
 3. Het vrije veld waarin geschoten wordt, dient minimaal 100 meter te zijn en in het schootsveld mogen zich geen personen en/of  openbare paden of wegen bevinden.
 4. De eigenaar van een stuk grond dient  toestemming te geven voor carbidschieten op zijn terrein.
 5. Degene die met carbid schiet moet redelijkerwijs alle maatregelen hebben genomen om gevaar voor mens en dier te beperken.
 6. Het carbidschieten moet geschieden door of onder toezicht van een persoon van 18 jaar of ouder. Hij/zij is binnen het schootsveld verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en de veiligheid van het publiek. Toezichthouders (o.a. politie) kunnen aanwijzingen geven die terstond opgevolgd moeten worden.
 7. Het deksel van de melkbus(constructie) moet met een touw bevestigd zijn aan de melkbus. Hier moeten de afmetingen van het schootsveld op zijn afgestemd.
 8. Er mag enkel gebruik worden gemaakt van melkbussen en /of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 40 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

Bij het niet opvolgen van bovenstaande voorwaarden zal door de politie een proces-verbaal opgemaakt worden. Hieronder valt dus ook carbidschieten binnen de bebouwde kom.

aanbevelingen voor het veilig afsteken zijn:

 • Zet het schootsveld waar mogelijk af met lint of op andere herkenbare wijze.
 • Zorg voor een vast gelast kruis onder de bodem van de bus. Hierdoor schiet de bodem er minder snel uit.
 • Druk het deksel er handmatig op, sla in geen geval met een hamer op de bus in verband met vervormingen  van het deksel
 • Plaats de achterzijde van de bus tegen een (geschoorde)balk.
 • Draag gehoorbescherming.