Conceptlijst zwemlocaties 2020

Conceptlijst zwemlocaties 2020

Op dinsdag 17 maart heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân de conceptlijst zwemlocaties 2020 vastgesteld. Deze lijst is ten opzichte van 2019 niet veranderd. Voor de locaties die aan het eind van het open zwemwaterseizoen 2019 als ‘slecht’ zijn aangemerkt, geldt voor de aanvang van het nieuwe seizoen een negatief zwemadvies. Dit geldt voor geen van de locaties op Vlieland.

De conceptlijst zwemlijst ligt tot 1 mei ter inzage.

Het zwemseizoen, van 1 mei tot en met 1 oktober, blijft ongewijzigd. De zwemlocaties worden regulier gemonitord (bemonsterd) door Wetterskip Fryslân. De Provincie Fryslân beseft dat wij ons momenteel in een bijzondere situatie bevinden. Daarom attenderen zij ons op dat de maatregelen Coronacrisis ook gelden voor de openbare zwemlocaties. Voor vragen over deze maatregelen en overige vragen rondom het Coronavirus kunt u terecht op deze website of de website van Veiligheidsregio Fryslân www.veiligheidsregiofryslan.nl.