Dagelijkse update rond coronavirus

Update d.d. 17 maart vanuit de gemeente Vlieland inzake de gevolgen van het coronavirus.

Grip 4
Vanwege de crisis door de besmettingen met het coronavirus is er opgeschaald naar Grip4, een crisis die meerdere gemeenten treft. Dat betekent dat de Veiligheidsregio, alle gemeenten, politie, alle zorgorganisaties gebundeld in de GHOR, en de GGD intensief samenwerken om de belangrijkste informatie uit te wisselen en de crisis aan te pakken. Alle Friese burgemeesters werken binnen de crisisorganisatie ook samen om de bestrijding van de crisis aan te sturen. Daarmee kunnen ze alle bewoners effectiever ondersteunen. De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, de heer Sybrand Buma, heeft de leiding.

Alle evenementen en activiteiten zijn geannuleerd
Alle evenementen en activiteiten van verenigingen zijn vooralsnog geannuleerd in de periode tot en met 6 april 2020.

Vlielands Kwartier
Annemarie Kort is van maandag tot en met vrijdag in de ochtend van 9 tot 11 uur telefonisch te bereiken op nummer: 06-15249717. Samen met de Kwadrantgroep wordt in kaart gebracht wie er op Vlieland in deze periode mogelijk wat extra ondersteuning of aandacht kan gebruiken. Het eerste contact zal telefonisch verlopen. Alle initiatieven die u zelf onderneemt om uw naasten, buren, mededorpsbewoners te helpen, (denk aan boodschappen doen of even een praatje maken), worden zeer gewaardeerd. Denkt u hierbij wel aan de gepaste afstand van minimaal 1,5 meter.

Mocht u in uw omgeving een signaal krijgen dat er behoefte is aan contact met de hulpverlening of voelt u zelf de behoefte om te helpen maar weet u niet goed wat te doen neem dan ook contact op met Annemarie in de ochtend tussen 9 en 11 uur.

De Jutter
De Jutter heeft afgelopen zondag gelijk geanticipeerd op het sluiten van de scholen. Alle digitale systemen zijn in zoverre klaargemaakt dat deze ook thuis gebruikt kunnen worden. Er zijn tasjes met schoolwerk rondgebracht en leerlingen worden ’s morgens en aan het eind van de dag gebeld door de leerkracht via een videoverbinding om de dag door te spreken.

Wat betreft de eindtoets van groep 8 half april, worden de landelijke richtlijnen afgewacht.

Voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs worden de digitale leermiddelen en Magister ingezet. Leerlingen van klas 4 zijn geïnformeerd over de stand van zaken wat betreft hun programma van toetsing en afsluiting. Docenten en mentoren communiceren via een groepsapp. Aan het eind van de week volgt er een evaluatie op afstand om te kijken waar verbetering nodig is.

Veerverbinding
In tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd is de capaciteit van de veerdienst teruggebracht TOT een derde. Dat betekent dat de Midsland per overtocht maximaal 225 personen overzet. Dat houdt ook in voor de eilanders dat, mocht u de boot moeten nemen, u op tijd moet boeken! Overigens wordt sterk afgeraden om onnodig op reis te gaan.

Patiëntenvervoer
Mocht er iemand op het eiland met het coronavirus besmet worden en zo ziek worden dat het nodig is dat hij of zij naar het ziekenhuis vervoerd moet worden, dan is het patiëntenvervoer gewaarborgd. Dit is met de Veiligheidsregio kortgesloten.

Eten afhalen en bezorgen
Aanvulling op maatregen door RIVM op 16 maart, 16:00 uur: Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).

Communicatie
U kunt de communicatie vanuit de gemeente over het coronavirus volgen via de gebruikelijke kanalen, de website www.vlieland.nl, facebook, Twitter en Chainels. Ook zal er zolang dit nodig is huis aan huis tweemaal per week een nieuwsbrief worden verspreid.

Het is voor de gemeente Vlieland niet mogelijk om alle individuele mails die worden gestuurd inzake het coronavirus te beantwoorden. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Gekozen scenario
Al een paar dagen klinkt de roep van sommige inwoners om het eiland helemaal af te sluiten voor toeristen. Maar dit is niet de beste oplossing. Zoals de Minister President in zijn toespraak heeft uitgelegd, is het coronavirus onder ons en zal voorlopig ook onder ons blijven. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken.

Het scenario “het virus maximaal controleren” is de beste optie. Dat leidt tot een beheerste verspreiding, onder groepen die het minste risico lopen. Met maatregelen wordt geprobeerd de piek in het aantal besmettingen af te vlakken en uit te smeren over een langere periode. Met deze aanpak waarin de meeste mensen alleen lichte klachten zullen krijgen, bouwen we immuniteit op en zorgen we dat de zorg het aankan. Daarom volgen wij het beleid, zoals dat door deskundigen bij de Veiligheidsregio is bepaald.

De gemeente Vlieland blijft de ontwikkelingen in het land volgen en waar nodig passen we, in overleg met de Veiligheidsregio, maatregelen hierop aan. Met de Veiligheidsregio zijn wij voortdurend in contact.

Disclaimer
De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels achterhaald zijn door actuele ontwikkelingen.