'Digi-Taalhuis' van start in september (English below)

In september start er op Vlieland een project dat is bedoeld voor iedereen die zijn of haar digitale vaardigheden en/of Nederlandse taalvaardigheden wil verbeteren:

het Digi-Taalhuis.

Wat houdt het in?

Wil je beter Nederlands leren lezen en schrijven of oefenen in een gesprek voeren? Wil je handiger worden met de computer? Of allebei?

Als je je aanmeldt voor het Digi-Taalhuis wordt er samen met jou gekeken wat een goed oefenprogramma voor jou is. Maatwerk dus! Je kunt dit programma dan vanaf september volgen in de bibliotheek en je wordt daarbij geholpen door een vrijwilliger. Tegelijkertijd ontmoet je andere mensen die óók gebruik maken van het Digi-Taalhuis.

Aanmelden

Je kunt je voor het Digi-Taalhuis aanmelden bij Annemarie Kort. Zij zorgt er dan voor dat er een cursus-op-maat voor jouw wordt geregeld.

Deelname is gratis!

Vrijwilligers gezocht!

Lijkt het je leuk om de deelnemers aan het Digi-Taalhuis te begeleiden? Neem dan ook contact op met Annemarie Kort voor meer informatie.

Meer informatie

Voor aanmeldingen of meer informatie kun je contact opnemen met Annemarie Kort, telefoon (06) 1524 9717 of e-mail: a.kort@vlieland.nl

Zie ook de folder die samen met deze nieuwsbrief huis-aan-huis is verspreid.

Free language- and digital course in September

In September, a project will start on Vlieland that is intended for anyone who wants to improve his or her digital skills and/or Dutch language skills: the Digi-Taalhuis.

What does it mean?

Do you want to learn to read and write Dutch better or practice having a conversation? Do you want to become more handy with the computer? Or both?

If you sign up for the Digi-Taalhuis, we will look together with you to see what would be a good practice program for you. Customized! Then from September you can follow this program in the library and you will be assisted by a volunteer. At the same time, you meet other people who also use the Digi-Taalhuis.

Sign Up

You can register for the Digi-Taalhuis at Annemarie Kort. She will then ensure that a tailor-made course is arranged for you.

Participation is free!

Volunteers wanted!

Would you like to guide the participants in the Digi-Taalhuis? Please contact Annemarie Kort for more information.

More information

For registrations or more information, please contact Annemarie Kort, telephone (06) 1524 9717 or e-mail: a.kort@vlieland.nl