Donker waar mogelijk, licht waar nodig

De gemeenteraad heeft in december 2020 besloten het beleidsplan openbare verlichting met als ondertitel “donker waar mogelijk, licht waar nodig” vast te stellen.

Hiermee zijn beleidskaders vastgesteld voor het beheer en onderhoud en de vernieuwing van openbare verlichting, om keuzes te (kunnen) maken om bijvoorbeeld de openbare ruimte meer of minder te verlichten, de huidige verlichting aan te passen en/of te verduurzamen, en donkerte als waarde te borgen.

Het college heeft recent een voorstel goedgekeurd om op bepaalde locaties aanpassingen uit te voeren aan de openbare verlichting op Vlieland. De keuzes voor aanpassingen aan de openbare verlichting worden gemaakt volgens het afwegingskader per gebiedstype dat in het beleidsplan opgenomen is.

In het voorstel is opgenomen dat een twintigtal armaturen zal worden vervangen door LED verlichting, vijf lantaarnpalen zullen worden verplaatst, er komen drie nieuwe lantaarnpalen of verlichtingspunten bij en één lantaarnpaal zal definitief verwijderd worden. Waar mogelijk zullen er bewegingssensoren toegepast worden, die de verlichting dimmen indien er geen beweging is.

Buurtbewoners en betrokkenen zullen op de hoogte worden gebracht van de geplande aanpassingen aan de straatverlichting die de gemeente zal (laten) uitvoeren door de onderhoudsaannemer, die binnenkort de opdracht zal krijgen. Wij hopen dat dit project vóór de zomer uitgevoerd is.