Energietoeslag € 800 voor lage inkomens

Inwoners met een laag inkomen kunnen €800,- ontvangen. Deze Energietoeslag is een tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen de Energietoeslag automatisch uitbetaald, alle overige minima kunnen vanaf nu een aanvraag indienen. 

Dit zijn de voorwaarden voor de Energietoeslag:

  • De inwoner is 18 jaar of ouder
  • De inwoner woont in gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke
  • De inwoner heeft de Nederlandse nationaliteit (of daaraan gelijk gesteld)
  • De inwoner heeft een inkomen tot maximaal 130% van het sociaal minimum
  • De inwoner woont zelfstandig en betaalt iedere maand woonkosten (huur of hypotheek) en kosten voor gas en elektriciteit.

Alle informatie, de bedragen die horen bij de 130% inkomensnorm en het aanvraagformulier staan op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag