Extra steun uit Noodfonds voor kleine initiatieven

De provincie Fryslân stelt geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld is bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis vergroten. Voorbeelden van kleine initiatieven zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken in de tuin van verzorgingshuizen.

Per initiatief is € 500,- beschikbaar.

Klik HIER voor meer informatie en het aanvraagformulier.

Let op: activiteiten die plaatsvinden vóór 25 mei 2021 komen niet in aanmerking voor deze subsidie! Houd er verder rekening mee dat u eerst een bericht van de provincie krijgt of uw initiatief past binnen de voorwaarden van de regeling, voordat u aanspraak kunt maken op de € 500,- (maximaal).