Geen braderieën deze zomer

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de anderhalve meter afstand te kunnen behouden, is de Dorpsstraat deze zomer anders ingericht. Zo zijn onder andere de terrassen uitgebreid. Volgens de RIVM-richtlijnen zijn markten/braderieën weer toegestaan, maar vanwege de geringe ruimte die er in de Dorpsstraat is heeft de gemeente samen met de organisator van de braderie, “de Geitebreiers”, besloten om de braderieën deze zomer niet te organiseren.

De kramen zijn niet meer in het bezit van “de Geitebreiers”, maar in particulier bezit. Wellicht ten overvloede: het zelfstandig uitstallen van deze kramen is niet toegestaan.