Geen mountainbikeroute op Vlieland

Dit item is verlopen op 15-06-2019.

Het realiseren van een mountainbikeroute was een initiatief dat is opgepakt vanuit het toeristisch beleid dat in 2014 door de Raad is vastgesteld. Het Toeristisch Platform Vlieland (TPV) had hierin de coördinatie.

Zij constateert echter dat er te weinig draagvlak is om de implementatie van de mountainbikeroute voort te zetten.

Er zijn negatieve reacties gekomen op een recente oproep en “in de  wandelgangen” worden veel negatieve opmerkingen gehoord.  Positieve reacties worden bijna niet vernomen en bijdragen in de vorm van vrijwilligers zijn er te weinig. 
Hierdoor is er niemand die zich verantwoordelijk voelt voor de route, zoals bijvoorbeeld voor het onderhoud. Ook is er geen organisatie te vinden die de aansprakelijkheid op zich wil nemen.

Daarom heeft het TPV aan het college en de raad gevraagd om met de implementatie te mogen stoppen. In de raadsvergadering van 27 mei 2019 heeft de raad besloten dit verzoek te honoreren.

Er wordt geen mountainbikeroute aangelegd en de activiteiten hiervoor worden stop gezet.