Gemeente Vlieland onderzoekt samenwerking met inwoners

Tussen 19 november en 12 december houdt de gemeente Vlieland een enquête onder haar inwoners. Inwoners worden daarbij gevraagd naar hun ervaringen met meepraten, meebeslissen en meedoen met gemeentelijk beleid in een digitale vragenlijst. Zo onderzoekt de gemeente hoe de komende jaren nog meer ruimte kan worden gemaakt voor initiatieven en ideeën van inwoners

Naast inwoners, vullen ook raadsleden, de collegeleden en ambtenaren van de gemeente Vlieland een vragenlijst in. Daarmee wordt duidelijk of alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben. De antwoorden gaat de gemeente gebruiken om anders te gaan werken, voor en met inwoners. Het doel is om de werkwijze beter te laten aansluiten bij hoe inwoners willen samenwerken. Zo wordt de lokale democratie versterkt.

Democratische vernieuwing

Bij het onderzoek maakt de gemeente Vlieland gebruik van de Quick Scan Lokale Democratie. Deze is gemaakt onder de vlag van Democratie in Actie, een samenwerkingsverband van onder meer het ministerie van BZK, de VNG, de Nederlandse vereniging voor raadsleden en de Vereniging van griffiers. Door samen te werken, spannen de partijen zich in voor democratische vernieuwing. Het stimuleren van burgerparticipatie en het bevorderen van burgerinitiatieven is daarvan één onderdeel.

U kunt de enquête HIER invullen. 

Het is ook mogelijk een papieren versie van de enquête in te vullen, deze is verkrijgbaar in het gemeentehuis.