Gerichte visserij op zeebaars met recreatief staand want niet toegestaan

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de gemeente geïnformeerd over de maatregelen rondom het vissen op zeebaars. Voor recreatief staand want geldt in elk geval in het eerste kwartaal van 2021 (en waarschijnlijk ook voor de rest van het jaar) een verbod op het vangen en behouden van zeebaars. Dit betekent dat een gerichte recreatieve visserij op zeebaars met staand want niet is toegestaan. Ook eventueel bijgevangen zeebaars mag volgens deze landelijke regels niet worden behouden (en dus meegenomen). Eilanders mogen wel blijven vissen met een staand wantnet. Wilt u dit doen? Dan bent u verplicht dit te melden bij de gemeente. Een melding is een jaar geldig en kunt u gemakkelijk online doen.

Visserij op zeebaars met hengel beperkt toegestaan
Voor de recreatievisserij op zeebaars met een hengel geldt voor de periode 1 januari tot en met 28 februari 2021 een ‘catch and release’-verplichting. De gevangen zeebaarzen moeten dan dus worden teruggezet. In de periode van 1 maart tot en met 31 maart 2021 geldt een ‘bag limit’ van twee zeebaarzen per dag. Dit betekent dat er in die periode per sportvisser maximaal twee zeebaarzen per dag mogen worden meegenomen. Deze zeebaarzen moeten wel voldoen aan de gestelde minimummaat van 42 cm.

De maatregelen voor de andere kwartalen van 2021 zijn nog niet bekend gemaakt door het ministerie. De verwachting is dat deze hetzelfde blijven als in 2020.

Waddeneilanden schreven brief aan ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
De gezamenlijke Waddeneilanden stuurden vorig jaar een brief aan het ministerie met het verzoek vissen op zeebaars weer toe te staan voor recreatieve staand wantvissers. De Waddeneilanden zien deze vorm van vissen als cultuurhistorisch gebruik. Zulke gebruiken moet je koesteren. Daarnaast benadrukten de Waddeneilanden dat het recreatief vissen in perspectief moet worden gezien. Er zijn slechts weinig vissers actief. Het gaat nog steeds niet erg goed met het Europese zeebaarsbestand. Daarom heeft het ministerie besloten de maatregelen uit 2020 voort te zetten in 2021. De gemeente is tevreden dat in elk geval het vissen met een recreatief staand wantnet blijft toegestaan. Wel begrijpen we dat het verbod op de vangst van zeebaars voor velen een teleurstelling is.