Gladheidbestrijding

Het college van B&W heeft een nieuw gladheidsbestrijdingsplan 2019-2022 vastgesteld.

De strooiroute is aangepast en er is rekening gehouden met de komst van de nieuwe zorgbuurt. Ook is de strooiroute versobert, alleen de doorgaande routes en knelpunten worden gestrooid omdat de gladheid op Vlieland meestal maar van korte duur is.

De buitendienst van de gemeente rijdt voor de gladheidbestrijding altijd een vastgestelde route, dit zijn in eerste instantie de doorgaande wegen. Pas na aanhoudende gladheid worden de overige wegen gestrooid.

De nieuwe vastgestelde route is:

Van de gemeentewerf via de Fortweg en Korenmansweg naar de Havenweg, Dorpsstraat, W. de Vlaminghweg, Lutinelaan tot de Jutter, inclusief lus, Rozebottelweg, De Blinkerd, W. de Vlaminghweg tot de kolk, Molenglop, Boereglop, Kampweg vanaf Havenweg, inclusief lus Ankerplaats, Badweg, inclusief lus Seeduyn, Postweg, Havenweg langs tankstation via Fortweg naar gemeentewerf, heliplatform.

Naast de vastgestelde route is er aandacht voor:

de verharde opgang van het voetpad en schelpenpad van de Vlaminghweg naar Duinwijck en in het verlengde daarvan het Rijk IJzeszglop naar de Dorpsstraat

de voetgangers trappen van De Blinkerd naar Helmweg en Bremweg

de helling Armhuis – Vlaminghweg

de ingang Uiterton (zolang deze nog bestaat)

daarna de nieuwe zorgwijk

achter de bejaardenwoningen Berkenlaan

Het gestrooide zout heeft enig autoverkeer nodig om goed te werken. Waar weinig of geen autoverkeer rijdt, werkt het zout bij vorst slecht. Direct na het strooien is het dus nog een tijdje verraderlijk glad en kan het op sommige stukken zelfs glad blijven.