Groot onderhoud fietspaden Vlieland

Van maandag 22 november tot aan de feestdagen wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan het fietspad vanaf de Ankerplaats tot aan het Pad van Zes bij het Posthuys. Het fietspad wordt verbreed en twee gedeelten worden verlegd. 

Eerst wordt het fietspad bij het Posthuys verlegd en daarna het fietspad bij het Pad van Twintig. De fietspaden zijn tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk. Er wordt een omleidingsroute aangegeven via het Pad van Dertig en de Postweg, zie kaartje.

Gelijktijdig voert Staatsbosbeheer ook werkzaamheden uit in de duinen. De werkzaamheden zullen zo veel mogelijk op elkaar worden afgestemd.