IMF-subsidie voor Stichting Vrienden van Boswijk

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 17 initiatieven in de regio Friese Waddeneilanden. In deze laatste openstellingsperiode van 2021 gaat hier ruim 280.000 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Eén van de gehonoreerde projecten op de Wadden is de inrichting van welzijnsgebouw Vlieland.

Op Vlieland wordt gewerkt aan de Boswijk, een woonzorgbuurt voor mensen die nu of in de toekomst lichte tot zware of complexe zorg nodig hebben. Hier komen wonen, zorg en welzijn bij elkaar. Het zorggebouw De Ton is al klaar en de woningen zijn in aanbouw.

Voor de bewoners zijn activiteiten belangrijk om actief te blijven, elkaar te ontmoeten en eenzaamheid tegen te gaan. Daarom realiseert de gemeente een welzijnsgebouw in de Boswijk waarin voor alle eilandbewoners activiteiten georganiseerd gaan worden.

Stichting Vrienden van Boswijk is gevraagd om de inrichting van de ontmoetingsruimtes uit te voeren. De ontvangen subsidie wordt gebruikt voor een gezellige aankleding en een praktische inrichting van de verschillende ruimtes. Er zijn plannen om o.a. een bar, een gemeenschappelijke keuken en een ruimte voor sociale activiteiten te realiseren. Naast een ontmoetingsplek komen er in het welzijnsgebouw ook diverse voorzieningen zodat het multifunctioneel kan worden ingezet. Met als eindresultaat een prachtig, duurzame plek voor alle eilandbewoners.

Totale investering: 58.543 euro               Bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns: 23.417 euro