Informatie over het coronavirus

De gemeente krijgt dagelijks een update van de Veiligheidsregio Fryslan over de verspreiding van het coronavirus en de te nemen maatregelen. Ook is er contact met de Veiligheidsregio over de specifieke situatie van de Waddeneilanden en de veerverbindingen (actuele info op www.rederij-doeksen.nl). Op dit moment zijn er geen speciale maatregelen van kracht voor de Waddeneilanden.
Natuurlijk gelden wel de op 12 maart door het Rijk afgekondigde maatregelen.

Medewerkers van het gemeentehuis zullen dan ook zoveel mogelijk vanuit huis werken. De balie van het gemeentehuis blijft gewoon geopend. U wordt verzocht zoveel mogelijk met pinpas te betalen.

Als uw bezoek aan het gemeentehuis een paar weken kan wachten, kom dan a.u.b. in april.

Organiseert u een bijeenkomst of evenement? 
Bij evenementen komen veel mensen bij elkaar. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Heeft u een bijeenkomst met minder dan 100 personen en twijfelt u of deze moet doorgaan? De overheid vraagt om zelf een afweging te maken en doet een beroep op uw gezonde verstand. Denk ook aan de doelgroep van uw evenement. Zijn daar bijvoorbeeld kwetsbare personen bij? Voor hen geldt dat zij sociale bijeenkomsten en contacten moeten vermijden. Maak op basis daarvan een eigen afweging.

Mocht u vragen hebben over het coronavirus en de gevolgen hiervan dan kunt u kijken op de volgende websites:

  1. GGD Fryslân: over het Coronavirus COVID-19, besmettingen in Friesland, gevolgen voor de gezondheid en regionale, aanvullende adviezen. Ook verwijzen we vanuit deze site door naar de Rijksoverheid en RIVM. https://www.ggdfryslan.nl/corona
  2. Rijksoverheid: over de gevolgen van het coronavirus voor onderwijs, kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en openbaar vervoer. Ook maatregelen tegen verdere verspreiding zoals nu bij evenementen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
  3. RIVM: over het Coronavirus COVID-19, aantal besmettingen in Nederland, preventiemaatregelen. https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden