Informatie van de Dienst Noardwest Fryslan

Dit item is verlopen op 03-04-2020.

Informatie voor cliënten
De Dienst Noardwest Fryslân zorgt namens gemeente Vlieland voor bijstandsuitkeringen voor inwoners van Noordwest-Friesland. Voor bijstand op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) heeft de Dienst Noardwest-Fryslân een overeenkomst met Bureau Zelfstandigen Fryslân. Voor meer informatie over de Dienst, bijstandsuitkeringen voor ondernemers en BZF kunt u terecht op de website van de Dienst Noardwest-Fryslân: www.sozawe-nw-fryslan.nl.

Informatie voor ondernemers

Bureau Zelfstandigen Fryslân
Bureau Zelfstandigen Fryslân voert de Bbz-regeling voor MKB en zzp’ers uit voor de Dienst Noardwest Fryslân, namens de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. Gelet op de grote aantallen informatieverzoeken van de afgelopen dagen vraagt BZF ondernemers om op de website in de gaten te houden wanneer de aanmelding voor de “Zzp-regeling” van start gaat. www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona

Zoals minister Koolmees in zijn toespraak al aangaf heeft BZF organisatorisch enkele dagen nodig om de verwachte grote hoeveelheid aanvragen in behandeling te nemen. Ze vragen iedereen daarom geduld te hebben. Zodra alles is ingeregeld laten ze dat duidelijk via de website en sociale media kanalen weten. Daarnaast kan contact worden opgenomen met BZF, het liefst via het contactformulier op www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona.

Coronaloket KvK
MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket (https://www.kvk.nl/corona/) geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vind je informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Crisisnummer
Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.