Inloopmiddag plannen korenmolen

In het bestemmingsplan Buitengebied heeft de gemeenteraad de mogelijkheid opgenomen voor het bouwen van een molen op de plek waar vroeger ooit een molen heeft gestaan, namelijk op het duin ten noorden van de Willem de Vlaminghweg.

Al geruime tijd wordt gewerkt aan plannen voor de bouw van een korenmolen. Daarover heeft veelvuldig overleg met meerdere partijen plaatsgehad. Een paar jaar geleden is een schetsplan aan de bevolking van Vlieland voorgelegd. Inmiddels zijn de plannen verder uitgewerkt en ligt er een gedetailleerd plan. Dat gedetailleerdere plan biedt meer inzicht in wat voor soort molen er aangevraagd zal worden, welke activiteiten daarbij zullen worden uitgeoefend en hoe het met de ingrepen in het gebied komt, zoals de aan- en afvoer, de bereikbaarheid, het verwijderen van bomen, en dergelijke. Alvorens die aanvraag definitief in te dienen en de daarvoor benodigde procedure te doorlopen, is het wenselijk opnieuw de mening van de Vlielandse bevolking te polsen. Die mening kan het gemeentebestuur dan meenemen in haar afwegingen.

Omdat dit gedetailleerde plan meer inzicht biedt dan destijds het schetsplan en daar ook nog van afwijkt, is initiatiefnemers gevraagd om inwoners opnieuw in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van het plan, vragen te stellen en reacties achter te laten. Initiatiefnemers hebben om die reden een inloopmiddag belegd op

6 oktober 2021 van 14:00 tot 16:00 uur in de Diederikzaal van Badhotel Bruin.

Daar vindt geen presentatie van de plannen plaats, maar op meerdere plekken liggen de plannen ter inzage en zijn er mensen aanwezig die hier uitleg over kunnen geven en vragen kunnen beantwoorden. Er zijn formulieren aanwezig om een reactie achter te laten.