Inschrijving zes koopwoningen locatie Zeester is gestart!

Dit item is verlopen op 24-08-2019.

Vanaf vrijdag 2 augustus is het mogelijk om je in te schrijven als belangstellende voor de zes koopwoningen op het terrein van de voormalige Zeester.

 De brief met voorrangscriteria, de verkoopdocumentatie, concept overeenkomsten en het inschrijfformulier kunt u hier downloaden. De inschrijving loopt tot uiterlijk 23 augustus. Middels een openbare loting eind augustus zullen de woningen toegewezen worden. Meer informatie over deze loting vindt u in de brief.