Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP

Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat de personen in de lijst die als download onderaan dit bericht is gevoegd, niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basis Registratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

Namens burgemeester en wethouders van Vlieland maken wij bekend dat de gemeente Vlieland het voornemen heeft de personen in de lijst uit te schrijven uit de BRP. Uitschrijving uit de BRP kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de zorgverzekering.

Op basis van dit voornemen worden onderstaande personen in de gelegenheid gesteld om, gedurende drie weken vanaf de datum van deze publicatie, informatie te geven over hun daadwerkelijke verblijfplaats.

Indien de gemeente Vlieland geen nadere adresinformatie ontvangt, zal na deze periode van drie weken de bijhouding van de persoonslijst worden beĆ«indigd.