Lokaal Sportakkoord Vlieland digitale sessies uitvoeringsplannen

Aan het begin van dit jaar hebben we met veel partijen gezorgd voor een nieuwe impuls ten aanzien van het sport- en beweegbeleid op Vlieland door het formuleren van een vijftal ambities.

Na de kick-off in maart werd het  proces om deze ambities uit te werken tot een Lokaal Sportakkoord abrupt onderbroken vanwege alle corona-maatregelen die destijds werden ingevoerd.

Met een aantal digitale sessies hebben we de gekozen ambities aangescherpt en is het toch gelukt om een Lokaal Sportakkoord voor Vlieland op te stellen.

Nu het zomerseizoen voorbij is, is het tijd om de volgende stap te zetten en te zorgen dat iedereen op Vlieland met nog meer plezier kan sporten, spelen en bewegen!

We willen deze volgende stap zetten door online sessies te organiseren op 26 en 28 oktober 2020 en samen een uitvoeringsplan te gaan maken. Zo kunnen we het Lokaal Sportakkoord ook echt  gaan implementeren en de gezamenlijke ambities waar maken.

We gaan werken in kerngroepen, per ambitie, om met betrokken partijen en andere geïnteresseerden na te denken over hoe we het lokaal sportakkoord met elkaar gaan uitvoeren de komende jaren.

De bijeenkomsten zullen helaas digitaal moeten plaatsvinden in deelsessies. Gezien de huidige omstandigheden hebben we even geen andere keuze.

Hieronder staat per ambitie aangegeven wanneer het overleg plaatsvindt:

Ambitie 1. - 26 oktober, 19:00 – 20:15

'We gaan rondom sport en bewegen een positieve cultuur ontwikkelen. Een gezonde leefstijl en de rol van de ouders maken daar deel van uit.'

Ambitie 2. – 26 oktober, 20:30 - 21:45

'We willen de openbare ruimte meer laten uitnodigen sporten tot bewegen.'

Ambitie 3. – 28 oktober 19:00 – 20:15

'We gaan mensen, die niet vanzelfsprekend bewegen, stimuleren en ondersteunen om in beweging te komen.'

Ambitie 4. – 28 oktober, 20:30 - 21:45

'We gaan zorgen dat alle kinderen voldoende en met plezier kunnen bewegen. Dit doen we door we door als scholen, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties structureel  samen te gaan werken.'

Ambitie 5. – Er wordt een concept gemaakt met een organisatiestructuur die tijdens alle 4 bijeenkomsten wordt voorgelegd.

'We zorgen dat sportaanbieders en andere maatschappelijke organisaties structureel gaan samenwerken en hun kennis gaan delen.'

Heeft u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel een bijdrage leveren? Dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken bij Sandra ter Veen, Beleidsmedewerker Sport, s.terveen@vlieland.nl

Het volledige akkoord kunt u vinden op de website van de gemeente Vlieland.