Maatregelen rond veerbootterminal

Om de passagiersstroom vanaf de boten beter te kunnen reguleren en de voorschriften rond bijvoorbeeld het 1,5 meter afstand houden te kunnen naleven zijn in overleg met een aantal direct betrokkenen afspraken gemaakt over de inrichting en het gebruik van het havenplein.

 

De maatregelen zijn in eerste instantie bedoeld voor de passagiers die van de boot komen en hebben onder andere betrekking op de looproutes en het ophalen van de bagage.
Daarnaast worden maatregelen genomen met betrekking tot de opstelplaatsen van bus en taxi, gebruik van de parkeerplaatsen en opstelstroken. 
De looproutes zullen worden aangeduid met borden en voor zover mogelijk gemarkeerd met dranghekken en/of linten.

Een ieder wordt verzocht geen auto’s meer te parkeren op het terrein bij de Veerdam en ook bij het afhalen of wegbrengen van passagiers niet bij de terminal te parkeren!